betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 1. Środowisko z. 1-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10

Caruk, Marcin; Drużyńska, Elżbieta; Jarząbek, Adam
Wybrane aspekty jakości wód Białej Przemszy
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.
Zastosowanie regulatorów rozmytych w śledzeniu wektora trajektorii stanów wielozbiornikowego systemu wodnogospodarczego (część I, model optymalizacyjny)
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.
Zastosowanie regulatorów rozmytych w śledzeniu wektora trajektorii stanów wielozbiornikowego systemu wodnogospodarczego (część II, układ sterujący)
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.; Uryga, Renata
Szczególna postać warunków brzegowych w sterowaniu optymalnym wielozbiornikowymi systemami wodnogospodarczymi
Typ: artykuł
Godyń, Izabela
Instrumenty planistyczne i zarządzania dla potrzeb łagodzenia zjawiska suszy
Typ: artykuł
Sarna, Stefan; Kalandyk, Agata; Gordon-Kubacka, Renata
Możliwości pozyskania środków z Unii Europejskiej na modernizację infrastruktury technicznej związanej z gospodarką wodno-ściekową
Typ: artykuł
Łuczkiewicz, Paweł
Zastosowanie metody szkieletu w optymalizacji funkcji wektorowych w przestrzeni ℜ3
Typ: artykuł
Nering, Konrad
SRTM – technologia obrazowania powierzchni Ziemi
Typ: artykuł
Nering, Konrad
System GRASS – możliwości i zastosowania. Część I
Typ: artykuł
Twaróg, Bernard
Wielokryterialna ocena algorytmów wspomagania decyzji w warunkach powodzi z uwzględnieniem ryzyka
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/