Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 2. Środowisko z. 2-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-6336
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9

Gwóźdź, Rafał
Oznaczenie właściwości filtracyjnych gruntów spoistych formowanych metodą hydrauliczną na przykładzie osadów Jeziora Rożnowskiego
typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda
Ocena dokładności miar niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Część I. Oceny wstępne
typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda
Ocena dokładności miar niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Część II. Oceny statystyczne
typ: artykuł
Kędra, Mariola
Analiza natury (deterministycznej/losowej) przepływu dobowego w zlewni Raby z wykorzystaniem diagramów rekurencyjnych
typ: artykuł
Kirsek, Stanisław; Studencka, Joanna
Standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw – analiza zmian
typ: artykuł
Lechowska, Agnieszka; Guzik, Artur
Analiza rozkładów temperatur w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych z przerwami
typ: artykuł
Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy
Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju
typ: artykuł
Raszka, Anna; Ziembińska, Aleksandra; Wiechetek, Anna
Metody i techniki biologii molekularnej w biotechnologii środowiskowej
typ: artykuł
Ładecki, Bogusław; Borowiec, Władysław; Ulmaniec, Małgorzata; Wolski, Bogdan
Geodezyjny monitoring deformacji konstrukcji mostu podwieszonego
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/