betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8947)
    Artykuły i Czasopisma (6597)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35439)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 2. Środowisko z. 2-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 9

Gwóźdź, Rafał
Oznaczenie właściwości filtracyjnych gruntów spoistych formowanych metodą hydrauliczną na przykładzie osadów Jeziora Rożnowskiego
Typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda
Ocena dokładności miar niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Część I. Oceny wstępne
Typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda
Ocena dokładności miar niezawodnościowych systemów wodociągowych i kanalizacyjnych. Część II. Oceny statystyczne
Typ: artykuł
Kędra, Mariola
Analiza natury (deterministycznej/losowej) przepływu dobowego w zlewni Raby z wykorzystaniem diagramów rekurencyjnych
Typ: artykuł
Kirsek, Stanisław; Studencka, Joanna
Standardy emisji zanieczyszczeń do powietrza z procesów energetycznego spalania paliw – analiza zmian
Typ: artykuł
Lechowska, Agnieszka; Guzik, Artur
Analiza rozkładów temperatur w przegrodach zewnętrznych pomieszczeń ogrzewanych z przerwami
Typ: artykuł
Mucha, Zbigniew; Mikosz, Jerzy
Racjonalne stosowanie małych oczyszczalni ścieków z uwzględnieniem kryteriów zrównoważonego rozwoju
Typ: artykuł
Raszka, Anna; Ziembińska, Aleksandra; Wiechetek, Anna
Metody i techniki biologii molekularnej w biotechnologii środowiskowej
Typ: artykuł
Ładecki, Bogusław; Borowiec, Władysław; Ulmaniec, Małgorzata; Wolski, Bogdan
Geodezyjny monitoring deformacji konstrukcji mostu podwieszonego
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/