betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 17. Architektura z. 6-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2011
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 39
12
następne

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Planowanie przestrzenne w obszarach zagrożeń
Typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Kryterium bezpieczeństwa w urbanistyce współczesnej
Typ: artykuł
German, Krystyna
Funkcjonowanie środowiska przyrodniczego w warunkach ekstremalnych jako weryfikator wadliwego zagospodarowania przestrzennego
Typ: artykuł
Sołtys, Jacek
Trudności ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym – struktura problemu
Typ: artykuł
Blazy, Rafał
Zagrożenia przestrzenne wynikające z nieprzestrzegania prawa
Typ: artykuł
Czekiel-Świtalska, Elżbieta
Planowanie przestrzenne a zagrożenia
Typ: artykuł
Gołąb-Korzeniowska, Monika
Przekształcenia miasta w warunkach zagrożenia hałasem
Typ: artykuł
Podhalański, Bogusław
Ochrona zasobów kulturowych poprzez planowanie miejscowe w kontekście zagrożeń wynikających z braku realizacji kanału krakowskiego
Typ: artykuł
Czarnecki, Adam; Lewandowska-Czarnecka, Anna
System wodny ujścia Wisły, potencjalne zagrożenia i zrównoważony rozwój
Typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula
Małe rzeki i potoki jako wartość zagrożona i zagrożenie w przestrzeni miejskiej. Na przykładzie potoku Sudół Dominikański w Krakowie
Typ: artykuł
Sobucki, Mateusz
Geomorfologiczne uwarunkowania planowania przestrzennego w dolinach rzecznych. Na przykładzie górnej Wisłoki w odcinku Nieznajowa–Rozstajne
Typ: artykuł
Wójcikowski, Wojciech
Zagrożenia w obszarach prawnie chronionych
Typ: artykuł
Marcinkowska, Iwona; Szczepańska, Agnieszka; Augustynowicz, Agnieszka
Czynniki środowiskowe decydujące o funkcji terenu na przykładzie strefy ochronnej ujęcia wody
Typ: artykuł
Balon, Jarosław
Wyróżnianie atrybutów atrakcyjności krajobrazu jako metoda oceny obszarów cennych przyrodniczo
Typ: artykuł
Baran-Zgłobicka, Bogusława; Gawrysiak, Leszek; Warowna, Justyna; Zgłobicki, Wojciech
Znaczenie rzeźby terenu w planowaniu przestrzennym na obszarach wyżynnych
Typ: artykuł
Gerlée, Alina; Kaim, Katarzyna
Metody oceny oddziaływań skumulowanych w procedurze OOŚ – wybrane zagadnienia
Typ: artykuł
Huseynov, Emir F.
Multifunctional inhabited complex as base for sustainable revival of the degraded area
Typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Zagrożenia w przestrzeni śródmieścia
Typ: artykuł
Kwiatkowski, Jacek; Szajewska, Natalia
Funkcjonowanie elementów planowania przestrzennego w Polsce na szczeblu lokalnym. Interpretacja pojęcia „działka sąsiednia”
Typ: artykuł
Pawlak, Anna
Obszary zagrożeń w małych miastach
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/