Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 2. Architektura z. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2007
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 29
12
następne

Gyurkovich, Mateusz; Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Mieszkać nad wodą – Amsterdam, Barcelona, Dublin
typ: artykuł
Fiuk, Piotr
Mieszkać w centrum śródmieścia. Idea ukształtowania zespołu apartamentów wewnątrz kwartału czynszowej zabudowy w Szczecinie
typ: artykuł
Hajdamowicz, Ryszard
Iluminacja środowiska zamieszkania
typ: artykuł
Wyroba, Joanna; Kowalski, Miłosz
Sztuczna iluminacja jako element mistyfikujący przestrzeń architektoniczną
typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Nowe zespoły mieszkaniowe w miastach europejskich – projekty teoretyczne i realizacje
typ: artykuł
Saloni-Sadowska, Maria
Zespół zabudowy mieszkaniowej Marina Mokotów. Pomiędzy miastem a osiedlem – w poszukiwaniu tożsamości
typ: artykuł
Seruga, Wacław
Zespół mieszkaniowy w Tarnowie przy ul. Abp. J. Ablewicza
typ: artykuł
Setkowicz, Piotr
Mieszkać nad miastem
typ: artykuł
Barczykowska, Agnieszka
Społeczne i architektoniczne uwarunkowania poczucia bezpieczeństwa mieszkańców wielkiego miasta
typ: artykuł
Błażko, Agnieszka; Skrzypek-Łachińska, Małgorzata
Polaka dom własny
typ: artykuł
Grabowska-Pałecka, Hanna
Fukuoka – przyjazna współczesna metropolia
typ: artykuł
Grodzicki, Paweł
Miasto nie widzi czy jest piękne. Formalizm procesu
typ: artykuł
Gyurkovich, Jacek
Miejskość miasta
typ: artykuł
Hansen, Dirk
Architektura „niespieszna”
typ: artykuł
Hawrylak, Maciej; Hawrylak, Paweł
Fragmentaryzacja miasta
typ: artykuł
Jasiński, Artur
McBank – miejski agresor. Destrukcja tradycyjnego krajobrazu miejskiego przez korporacyjną architekturę sieci handlowo-usługowych – na przykładzie bankowych sieci detalicznych
typ: artykuł
Kowicki, Marek
Mieszkać w mieście wśród wiejskich krajobrazów
typ: artykuł
Kwiatkowski, Krzysztof
Pomiędzy indywidualizmem a imperatywem życia we wspólnocie. Dylematy społeczne współczesnej architektury
typ: artykuł
Lyons, Frank
Forma zrównoważona: dusza miasta i duch architektury
typ: artykuł
Magdziak, Monika
Żyjąc mobilnie
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/