Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10616)
    Artykuły i Czasopisma (7621)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1909)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40886)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Automatic Control
Czasopismo Techniczne. Automatyka

typ: seria

  

ISSN 2300-1526
Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Technical Transactions
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 5


Technical Transactions iss. 12. Automatic Control iss. 4-AC
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Technical Transactions iss. 11. Automatic Control iss. 3-AC
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Technical Transactions iss. 10. Automatic Control iss. 2-AC
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Technical Transactions iss. 2. Automatic Control iss. 1-AC
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC
typ: numer czasopisma
Data wydania: 2012


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/