betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8983)
    Artykuły i Czasopisma (6598)
    Publikacje książkowe (466)
    Materiały konferencyjne (187)
    Prace dyplomowe (1712)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35485)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions. Automatic Control
Czasopismo Techniczne. Automatyka

typ: seria

  

ISSN 2300-1526
Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Technical Transactions
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 5


Technical Transactions iss. 12. Automatic Control iss. 4-AC
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Technical Transactions iss. 11. Automatic Control iss. 3-AC
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Technical Transactions iss. 10. Automatic Control iss. 2-AC
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Technical Transactions iss. 2. Automatic Control iss. 1-AC
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2013

Czasopismo Techniczne z. 25. Automatyka z. 1-AC
Typ: numer czasopisma
Data wydania: 2012


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/