Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 30. Architektura z. 8-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 31
12
następne


Czasopismo Techniczne z. 30. Architektura z. 8-A
typ: numer czasopisma
Mitkowska, Anna; Łakomy, Katarzyna
O użytkowaniu ogrodu (wprowadzenie w problematykę)
typ: artykuł
Siewniak, Marek
Zwierzyniec – ponadczasowe zjawisko społeczno‑krajobrazowe od Tiglatpilesara I (1115-1076 p.n.e.) do Edwarda Gierka (Arłamow 1989)
typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Piękno i użyteczność – o sztuce uprawy roślin użytkowych
typ: artykuł
Sokołowska, Karolina
Ogród ozdobny jako ogród użytkowy
typ: artykuł
Kulesza, Piotr
Ogrody lecznicze na wybranych dziełach malarstwa tablicowego XV wieku
typ: artykuł
Pierścionek, Barbara
Ogrody użytkowe klasztorów bernardyńskich
typ: artykuł
Steuer, Anna
Sacrum i użytkowość zespołu sakralnego św. Brykcjusza (woj. opolskie)
typ: artykuł
Czerniakowski, Zbigniew W.; Pańczyk, Danuta; Olbrycht, Tomasz
Storczykarnia zamku w Łańcucie
typ: artykuł
Sikora, Dorota
„Wilanowski ogród włoski” – rzecz o użytkowo-ozdobnym charakterze ogrodu Jana III Sobieskiego
typ: artykuł
Chmielewska, Agnieszka
Miejsce i funkcja ogrodów użytkowych w różnych założeniach ogrodowych na przykładach: Parku Rezydencji Książąt Radziwiłłów w Nieborowie, Ogrodu Księcia Walii Karola oraz Ogrodu Plebańskiego Parafii Rzymskokatolickiej w Żelechowie
typ: artykuł
Staniewska, Anna; Skrzyński, Jan
Sady w krajobrazie – między archetypem raju a współczesnym ogrodem użytkowym
typ: artykuł
Baster, Przemysław
Drzewa i krzewy owocowe jako elementy kompozycji krajobrazowych w świetle polskich traktatów z XIX i początku XX wieku
typ: artykuł
Fortuna-Antoszkiewicz, Beata; Łukaszkiewicz, Jan
Obsadzanie dróg drzewami owocowymi w Polsce – tradycja i współczesność (XIX/XX w.)
typ: artykuł
Bieleń-Ratajczyk, Agata; Szendi, Anna
Szkółki roślinne jako ogrody użytkowe w kompozycjach krajobrazowych XVIII i XIX wieku ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Niemiec, Polski i Śląska
typ: artykuł
Rzeszotarska-Pałka, Magdalena
Tradycja winnych sadów na terenie Pomorza Zachodniego
typ: artykuł
Adamska, Monika Ewa
Ogrody botaniczne Portugalii
typ: artykuł
Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela
Ogród botaniczno-rolniczy Edwarda Janczewskiego przy Studium Rolniczym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie jako kolekcja roślin użytkowych
typ: artykuł
Kimic, Kinga
Ogródki dla robotników przełomu XIX i XX wieku – założenia ideowe dla rozwiązań stosowanych w Królestwie Polskim
typ: artykuł
Szczęsny, Marta; Kimic, Kinga
Możliwości adaptacji terenów ogrodów działkowych na obiekty ogólnodostępne na przykładzie rodzinnego ogrodu działkowego przy Kanale Gocławskim w Warszawie
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/