betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9698)
    Artykuły i Czasopisma (7017)
    Publikacje książkowe (482)
    Materiały konferencyjne (193)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1816)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37348)
Inne bazy bibliograficzne (9005)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1824)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 6-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Czasopismo Techniczne z. 11. Mechanika z. 6-M
Typ: numer czasopisma
Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy
Anwendung der Momentenmethode zur schnellen Abschätzung der sich einstellenden Flockengrössenverteilung
Typ: artykuł
Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy; Szatko, Wiesław
Zur Modellierung des Flockungsprozesses im Rohrreaktor mit Querschnittsänderungen
Typ: artykuł
Egner, Władysław
Optymalne kształtowanie idealnie plastycznej zginanej i ścinanej belki w płaskim stanie odkształceń
Typ: artykuł
Hebda, Marek
Spark Plasma Sintering – nowa technologia konsolidacji materiałów proszkowych
Typ: artykuł
Krasiński, Maciej; Stodulski, Marek; Trojnacki, Andrzej
Przegląd technicznych możliwości wyrównywania naprężeń w ściankach naczyń ciśnieniowych
Typ: artykuł
Łuczko, Jan; Ferdek, Urszula
Porównanie różnych strategii sterowania w semiaktywnych układach zawieszenia samochodu
Typ: artykuł
Ryś, Jan; Augustyn, Marcin
Badania eksperymentalne łopaty o przekroju dwuspójnym turbiny wiatrowej o pionowej osi obrotu - kinetyka i moment napędowy turbiny
Typ: artykuł
Szewczyk-Nykiel, Aneta; Nykiel, Marek; Kazior, Jan
Spiekane biomateriały kompozytowe AISI 316L-hydroksyapatyt
Typ: artykuł
Taler, Dawid; Tokarczyk, Jarosław
Modeling of pipeline heating
Typ: artykuł
Tarnowski, Janusz; Rumian, Stanisław
Badania doświadczalne prototypu biopompy wspomagającej pracę serca
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/