betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37867)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 23. Środowisko z. 2-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 22
12
następne


Czasopismo Techniczne z. 23. Środowisko z. 2-Ś
Typ: numer czasopisma
Bielak, Sebastian R.; Baran, Krystyna; Kulig, Natalia; Ścieńska, Edyta
Zastosowanie metody River Habitat Survey w ocenie i klasyfikacji stanu hydromorfologicznego rzek i potoków południowej Polski, zgodnej z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej
Typ: artykuł
Bielak, Sebastian R.; Borek, Karolina; Pijar, Katarzyna; Staszkiewicz, Karolina
Zastosowanie makrofitów w ocenie i klasyfikacji stanu ekologicznego wyżynnych rzek i potoków południowej Polski, zgodnej z wymaganiami Ramowej Dyrektywy Wodnej
Typ: artykuł
Bielski, Andrzej
Zbiorniki uśredniające i retencyjno-uśredniające w układach technologicznych inżynierii środowiska
Typ: artykuł
Chmielowski, Wojciech Z.
Optimisation model for water distribution from s system of combined retention reservoirs in the case of free optimisation time
Typ: artykuł
Gaska, Krzysztof; Generowicz, Agnieszka
Object-oriented modelling of municipal waste management systems
Typ: artykuł
Gądek, Wiesław
Wyznaczanie wezbrań hipotetycznych metodą Politechniki Warszawskiej i metodą Politechniki Krakowskiej w zlewniach kontrolowanych ‒ część I ‒ opis metod
Typ: artykuł
Gądek, Wiesław
Wyznaczanie wezbrań hipotetycznych metodą Politechniki Warszawskiej i metodą Politechniki Krakowskiej w zlewniach kontrolowanych ‒ część II ‒ ocena metod
Typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda; Bajer, Jarosław
Teoretyczne podstawy prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej
Typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda; Bajer, Krzysztof
Zastosowanie matematycznych modeli prognozowania uszkadzalności sieci wodociągowej na przykładzie Krakowa
Typ: artykuł
Jarosińska, Elżbieta; Kręgiel, Barbara; Jankiewicz, Mirosław; Kozłowski, Patryk
Wpływ dokładności odwzorowania sieci rzecznej na symulowany modelem GEOM hydrogram odpływu na przykładzie zlewni karpackich
Typ: artykuł
Kędra, Mariola
Nieliniowa analiza dynamiki potoku Poniczanka
Typ: artykuł
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Generowicz, Agnieszka
Odpady promieniotwórcze, formy składowania, systemy barier zabezpieczających środowisko
Typ: artykuł
Pasierb, Bernadetta
Techniki pomiarowe metody elektrooporowej
Typ: artykuł
Pasierb, Bernadetta
Metoda tomografii elektrooporowej w rozpoznawaniu geologicznym podłoża i obiektów antropogenicznych
Typ: artykuł
Rajpold, Tomasz; Szuba, Katarzyna
Wstępna ocena wpływu retencji polderowej poniżej Czchowa na wzrost przepustowości koryta wielkiej wody Dunajca
Typ: artykuł
Siejka, Monika; Ślusarski, Marek
Próba oceny informacji geoportalowych na przykładzie wybranych miast
Typ: artykuł
Szuba, Katarzyna
Przemiany stosunków wodnych w zlewni i dolinie Dunajca w kontekście poszukiwania środków ograniczenia zagrożenia powodziowego
Typ: artykuł
Ściężor, Tomasz; Kubala, Marek
Wpływ chmur niskich i wysokich na bliskie i dalekie zanieczyszczenie świetlne
Typ: artykuł
Ślusarczyk, Zbigniew; Czaplicka-Kotas, Anna
Wpływ powodzi w roku 2010 na jakość wód Zbiornika Goczałkowice
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/