Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 20. Budownictwo z. 3-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Czasopismo Techniczne z. 20. Budownictwo z. 3-B
typ: numer czasopisma
Bosak, Grzegorz
Badania interferencji aerodynamicznej zbiorników dwupłaszczowych
typ: artykuł
Czado, Bartłomiej; Pietras, Jan S.
Rozpoznanie geotechniczne podłoża przez sondowania statyczne i dynamiczne ‒ porównanie oporów penetracji stożka
typ: artykuł
Derkowski, Wit; Surma, Mateusz
Strunobetonowe stropy gęstożebrowe ‒ badania w skali rzeczywistej
typ: artykuł
Duchaczek, Artur; Mańko, Zbigniew
Uwzględnienie mieszanego sposobu pękania w analizach zmęczeniowych dźwigarów stalowych
typ: artykuł
Knauff, Michał; Knyziak, Piotr
Stany graniczne naprężeń i zarysowania w belkach sprężonych wg PN-EN 1992-1-1 w porównaniu ze starszymi polskimi przepisami
typ: artykuł
Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof
Wpływ założeń kalkulacyjnych na wynik oszacowania kosztów robót budowlanych
typ: artykuł
Matuszak, Aleksander
Algorytm wyznaczania części ściskanej przekroju pręta oraz obliczania jej charakterystyk geometrycznych
typ: artykuł
Pięciorak, Edyta; Piekarczyk, Marek
Wyznaczanie efektywnego przekroju zginanej blachy trapezowej w ujęciu normy PN-EN 1993-1-3
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Seruga, Teresa
Przydatność użytkowa betonowych nawierzchni lotniskowych
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Ślaga, Łukasz
Odchyłki od zaplanowanego położenia prefabrykatów powstające w czasie montażu i ich wpływ na przemieszczenia płyt w wyniku sprężenia ściany zbiornika w systemie C‒8
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz; Politalski, Wojciech
Badania doświadczalne właściwości betonu stosowanego do drogowych nawierzchni sprężonych
typ: artykuł
Tylek, Izabela
Modele oddziaływań w stanach granicznych konstrukcji budowlanych według PN-EN 1990
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/