betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 20. Budownictwo z. 3-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 13


Czasopismo Techniczne z. 20. Budownictwo z. 3-B
Typ: numer czasopisma
Bosak, Grzegorz
Badania interferencji aerodynamicznej zbiorników dwupłaszczowych
Typ: artykuł
Czado, Bartłomiej; Pietras, Jan S.
Rozpoznanie geotechniczne podłoża przez sondowania statyczne i dynamiczne ‒ porównanie oporów penetracji stożka
Typ: artykuł
Derkowski, Wit; Surma, Mateusz
Strunobetonowe stropy gęstożebrowe ‒ badania w skali rzeczywistej
Typ: artykuł
Duchaczek, Artur; Mańko, Zbigniew
Uwzględnienie mieszanego sposobu pękania w analizach zmęczeniowych dźwigarów stalowych
Typ: artykuł
Knauff, Michał; Knyziak, Piotr
Stany graniczne naprężeń i zarysowania w belkach sprężonych wg PN-EN 1992-1-1 w porównaniu ze starszymi polskimi przepisami
Typ: artykuł
Leśniak, Agnieszka; Plebankiewicz, Edyta; Zima, Krzysztof
Wpływ założeń kalkulacyjnych na wynik oszacowania kosztów robót budowlanych
Typ: artykuł
Matuszak, Aleksander
Algorytm wyznaczania części ściskanej przekroju pręta oraz obliczania jej charakterystyk geometrycznych
Typ: artykuł
Pięciorak, Edyta; Piekarczyk, Marek
Wyznaczanie efektywnego przekroju zginanej blachy trapezowej w ujęciu normy PN-EN 1993-1-3
Typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Seruga, Teresa
Przydatność użytkowa betonowych nawierzchni lotniskowych
Typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Ślaga, Łukasz
Odchyłki od zaplanowanego położenia prefabrykatów powstające w czasie montażu i ich wpływ na przemieszczenia płyt w wyniku sprężenia ściany zbiornika w systemie C‒8
Typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz; Politalski, Wojciech
Badania doświadczalne właściwości betonu stosowanego do drogowych nawierzchni sprężonych
Typ: artykuł
Tylek, Izabela
Modele oddziaływań w stanach granicznych konstrukcji budowlanych według PN-EN 1990
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/