Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 19. Architektura z. 6-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 33
12
następne


Czasopismo Techniczne z. 19. Architektura z. 6-A
typ: numer czasopisma
Hodor, Katarzyna
Zieleń i ogrody w krajobrazach miast (cz. 1, do XVIII w.)
typ: artykuł
Łakomy, Katarzyna
Ogrody w krajobrazach miast (cz. 2, od XVIII do XX w.)
typ: artykuł
Kulesza, Piotr
Zieleń w miastach średniowiecznych w dziełach malarstwa niderlandzkiego XV wieku
typ: artykuł
Nalepka, Dorota
Renesansowe ogrody królewskie na Wawelu. Palinologiczne badania ogrodów na górnym tarasie
typ: artykuł
Lubiarz, Magdalena; Kulesza, Piotr
Zwierzęta w ogrodach i krajobrazach miast średniowiecznych w malarstwie niderlandzkim XV wieku
typ: artykuł
Hodor, Katarzyna
Ogrody klasztorne i ich rola w kształtowaniu tkanki urbanistycznej miasta Krakowa
typ: artykuł
Szendi, Anna; Jagiełło, Marzanna
Warszawskie ogrody krajobrazowe w twórczości Zygmunta Vogla
typ: artykuł
Zachariasz, Agata
Historia i projekt rewaloryzacji Parku Ludowego, dawnego parku Thiele-Wincklerów, w Bytomiu-Miechowicach
typ: artykuł
Łakomy, Katarzyna
Ogrody górnośląskich rezydencji miejskich
typ: artykuł
Kimic, Kinga
Miejsce i rola publicznych terenów zieleni w przestrzeni polskich miast XIX wieku
typ: artykuł
Walerzak, Miłosz T.; Urbański, Piotr; Krzyżaniak, Michał; Świerk, Dariusz
Losy historycznych kompozycji ogrodowych włączanych w granice miasta Poznania na przykładzie zespołu pałacowo-parkowego w Naramowicach
typ: artykuł
Rzeszotarska-Pałka, Magdalena
Szczecińskie przedogródki z przełomu XIX i XX wieku
typ: artykuł
Adamska, Monika Ewa
Historyczne i współczesne założenia zieleni miejskiej Opola. Od XIX-wiecznych skwerów do realizacji z początku XXI wieku
typ: artykuł
Fortuna-Antoszkiewicz, Beata; Gawłowska, Agnieszka; Łukaszkiewicz, Jan; Rosłon-Szeryńska, Edyta
Problemy rewaloryzacji i ochrony parków historycznych w centrum miasta na przykładzie Ogrodu Krasińskich w Warszawie
typ: artykuł
Leniartek, Mieczysław K.
Ogrody efemeryczne – od ingerencji artystycznych w przestrzeń publiczną do kompozycji parkowych
typ: artykuł
Szafranko, Elżbieta
Wpływ zieleni przyulicznej na kształtowanie krajobrazu miejskiego. Analiza kryteriów doboru roślin
typ: artykuł
Zagroba, Marek
Zagospodarowanie terenów zieleni wokól zespołu staromiejskiego w Jezioranach ‒ wybrane aspekty projektowe
typ: artykuł
Majdecka-Strzeżek, Anna
Tereny parkowe w uzdrowiskach rejonu Gór Opawskich. Wybrane przykłady rewaloryzacji i rozwiązań współczesnych
typ: artykuł
Wycichowska, Barbara
Układy wodne w zabytkowych parkach Łodzi
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/