betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 27. Środowisko z. 3-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Czasopismo Techniczne z. 27. Środowisko z. 3-Ś
Typ: numer czasopisma
Barański, Marek; Kłobukowski, Damian; Makowski, Rafał; Popielski, Paweł; Szczepański, Tomasz
Analiza możliwości wykorzystania geofizycznych metod sejsmiki powierzchniowej do oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
Typ: artykuł
Grabowski, Dariusz
Trójwymiarowa analiza MES odcinka tunelu drogowego pod Wzgórzem bł. Bronisławy w Krakowie
Typ: artykuł
Kanty, Piotr; Kwiecień, Sławomir
Analiza porównawcza wyników obliczeń stateczności nasypu drogowego posadowionego na podłożu wzmocnionym metodą wbijanych kolumn kamiennych
Typ: artykuł
Łach, Karolina; Grodecki, Michał
Odpady powęglowe jako element uszczelniający wały przeciwpowodziowe – badania laboratoryjne i symulacje komputerowe
Typ: artykuł
Łupieżowiec, Marian
Wpływ sztywnych geomateracy na odkształcalność podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe
Typ: artykuł
Machowski, Maciej; Kanty, Piotr; Kwiecień, Sławomir
Analiza porównawcza wyników osiadań podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej pod nasypem drogi ekspresowej S7
Typ: artykuł
Pachla, Henryk; Pachla, Filip; Wartak-Dobosz, Karolina
Zastosowanie programu inżynierskiego ZSoil do analizy deformacji podłoża gruntowego podczas wykonywania głębokiego wykopu
Typ: artykuł
Sawicki, Andrzej; Świdziński, Waldemar; Mierczyński, Jacek
Moduł ścinania gruntu sypkiego przy małych naprężeniach
Typ: artykuł
Sternik, Krzysztof
Stateczność obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych w świetle analizy numerycznej
Typ: artykuł
Mirosław-Świątek, Dorota; Merkel, Maria; Mańk, Kamil; Kosik, Anna
Prognoza hydrogramu wypływu powstałego w wyniku symulacji awarii zapory Besko
Typ: artykuł
Truty, Andrzej
Trójwymiarowa analiza wzmocnienia podłoża gruntowego pod płytami fundamentowymi budynków wielokondygnacyjnych z zastosowaniem kolumn CFA
Typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Analiza stanu awaryjnego zabezpieczenia głębokich wykopów ściankami berlińskimi
Typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Łabuda, Marcin
Analiza nośności przekroju pali żelbetowych w warunkach interakcji mimośrodowego ściskania ze ścinaniem
Typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Łabuda, Agnieszka
Metoda modelowania 2D/3D układów typu „ścianka berlińska” zabezpieczających głębokie wykopy
Typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Ryż, Karol; Milczarek, Przemysław; Wszołek, Michał
Projektowanie kolejowego wiaduktu gruntowo-powłokowego z blach falistych. Podejście analityczne i numeryczne
Typ: artykuł
Zaczek-Peplinska, Janina; Popielski, Paweł
Analiza metod pomiarowych badania zachowania gruntu i obiektów budowlanych w rejonie realizacji inwestycji o różnym charakterze oddziaływań
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/