Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 27. Środowisko z. 3-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6336
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 17


Czasopismo Techniczne z. 27. Środowisko z. 3-Ś
typ: numer czasopisma
Barański, Marek; Kłobukowski, Damian; Makowski, Rafał; Popielski, Paweł; Szczepański, Tomasz
Analiza możliwości wykorzystania geofizycznych metod sejsmiki powierzchniowej do oceny stanu technicznego wałów przeciwpowodziowych
typ: artykuł
Grabowski, Dariusz
Trójwymiarowa analiza MES odcinka tunelu drogowego pod Wzgórzem bł. Bronisławy w Krakowie
typ: artykuł
Kanty, Piotr; Kwiecień, Sławomir
Analiza porównawcza wyników obliczeń stateczności nasypu drogowego posadowionego na podłożu wzmocnionym metodą wbijanych kolumn kamiennych
typ: artykuł
Łach, Karolina; Grodecki, Michał
Odpady powęglowe jako element uszczelniający wały przeciwpowodziowe – badania laboratoryjne i symulacje komputerowe
typ: artykuł
Łupieżowiec, Marian
Wpływ sztywnych geomateracy na odkształcalność podłoża gruntowego pod nawierzchnie drogowe
typ: artykuł
Machowski, Maciej; Kanty, Piotr; Kwiecień, Sławomir
Analiza porównawcza wyników osiadań podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej pod nasypem drogi ekspresowej S7
typ: artykuł
Pachla, Henryk; Pachla, Filip; Wartak-Dobosz, Karolina
Zastosowanie programu inżynierskiego ZSoil do analizy deformacji podłoża gruntowego podczas wykonywania głębokiego wykopu
typ: artykuł
Sawicki, Andrzej; Świdziński, Waldemar; Mierczyński, Jacek
Moduł ścinania gruntu sypkiego przy małych naprężeniach
typ: artykuł
Sternik, Krzysztof
Stateczność obwałowania osadnika płynnych odpadów kopalnianych w świetle analizy numerycznej
typ: artykuł
Mirosław-Świątek, Dorota; Merkel, Maria; Mańk, Kamil; Kosik, Anna
Prognoza hydrogramu wypływu powstałego w wyniku symulacji awarii zapory Besko
typ: artykuł
Truty, Andrzej
Trójwymiarowa analiza wzmocnienia podłoża gruntowego pod płytami fundamentowymi budynków wielokondygnacyjnych z zastosowaniem kolumn CFA
typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Analiza stanu awaryjnego zabezpieczenia głębokich wykopów ściankami berlińskimi
typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Łabuda, Marcin
Analiza nośności przekroju pali żelbetowych w warunkach interakcji mimośrodowego ściskania ze ścinaniem
typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Łabuda, Agnieszka
Metoda modelowania 2D/3D układów typu „ścianka berlińska” zabezpieczających głębokie wykopy
typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Ryż, Karol; Milczarek, Przemysław; Wszołek, Michał
Projektowanie kolejowego wiaduktu gruntowo-powłokowego z blach falistych. Podejście analityczne i numeryczne
typ: artykuł
Zaczek-Peplinska, Janina; Popielski, Paweł
Analiza metod pomiarowych badania zachowania gruntu i obiektów budowlanych w rejonie realizacji inwestycji o różnym charakterze oddziaływań
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/