betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8947)
    Artykuły i Czasopisma (6597)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35439)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 33

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2013
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 33
Typ: numer czasopisma
Brandonisio, Giuseppe; Mele, Elena; De Luca, Antonello; Montuori, Gianmaria
Multi-storey masonry buildings: evaluation of effectiveness of mechanical strengthening
Typ: artykuł
Sharaf El Din, Shahira
Preserve and enhance existing sound housing stock – Wekalet El-Lamoun, Alexandria
Typ: artykuł
Nassar, Dina Mamdouh; Sharaf El Din, Shahira
A new life for the industrial heritage of Minet El-Bassal at Alexandria
Typ: artykuł
Stala, Klaudia
Fenomen „sali o 24 słupach”. Reinterpretacja reliktów romańskiego palatium na Wzgórzu Wawelskim
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
„Portugalska szkoła konserwacji” – kwartał das Cardosas w centrum Porto
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Słomniki. Charakterystyka budowy przestrzennej miasta średniowiecznego w oparciu o analizę wielkości działki lokacyjnej
Typ: artykuł
Kurasiński, Tomasz; Rychter, Mariusz R.; Skóra, Kalina
Zagadkowe znalezisko z wczesnośredniowiecznego cmentarzyska w Lubieniu. Z problematyki konserwacji zabytków archeologicznych
Typ: artykuł
Antosik, Łukasz; Rychter, Mariusz R.
Tekstylia pochodzące z grobu nr 17, odkrytego w dawnej kolegiacie w Jarosławiu (woj. podkarpackie)
Typ: artykuł
Doleżyńska-Sewerniak, Ewa
Rysunek wstępny w malarstwie Józefa Szermentowskiego (1833-1876) na podstawie badań prac artysty w bliskiej podczerwieni
Typ: artykuł
Isenberg, Henryk R.
100 lat Westend-Synagoge we Frankfurcie nad Menem 1910-2010
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Sokal nad Bugiem w świetle mapy Miega
Typ: artykuł
Małecki, Arkadiusz
Społeczna Opieka Zabytków na Pomorzu Zachodnim w latach 1952-1970
Typ: artykuł
Fitta, Agnieszka
Wpływy włoskie w renesansowej i barokowej architekturze Jarosławia
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/