Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Chemia z. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14

Komorowicz, Tadeusz
Ocena ryzyka zawodowego w narażeniu na czynniki chemiczne drogą inhalacyjną
typ: artykuł
Kulawik, Agnieszka; Tal-Figiel, Barbara; Rynczak, Ewelina; Incinillas Ramos, Noemí
Stabilne farmaceutyczne emulsje pierwotne typu o/w
typ: artykuł
Laskowska, Barbara; Kurek, Stefan S.; Stokłosa, Andrzej
Wpływ stężenia tlenu i kwasu na protonowanie anionorodnika ponadtlenkowego
typ: artykuł
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan; Vogt, Otmar; Litawa, Barbara
Utleniająca konwersja metanu w obecności O2 i CO2 na wybranych katalizatorach tlenkowych
typ: artykuł
Makara, Agnieszka; Wzorek, Zbigniew; Banach, Marcin
Pirofosforany sodu – właściwości fizykochemiczne, zastosowanie i metody produkcji
typ: artykuł
Michorczyk, Piotr; Ogonowski, Jan; Wojcieszak, Krzysztof
Odwodornienie propanu w obecności CO2 – dezaktywacja odwracalna i nieodwracalna katalizatora Cr-O/MCM-41
typ: artykuł
Magiera, Janusz; Neupauer, Krzysztof
Analiza sprawności kolektorów słonecznych różnych typów
typ: artykuł
Popielarz, Roman; Ortyl, Joanna; Sawicz, Katarzyna
Ocena przydatności pochodnych ftalimidu do monitorowania fotopolimeryzacji kationowej metodą FPT
typ: artykuł
Pabiś, Aleksander
Środki prawne na straży bezpieczeństwa chemicznego
typ: artykuł
Pagacz, Joanna; Pielichowski, Krzysztof
Otrzymywanie i ocena właściwości nanokompozytów PVC/MMT wytwarzanych metodą rozpuszczalnikową
typ: artykuł
Prociak, Aleksander; Pielichowski, Jan; Pawlik, Henryk
Synteza polioli z oleju palmowego przeznaczonych do otrzymywania elastycznych pianek poliuretanowych
typ: artykuł
Popielarz, Roman; Sawicz, Katarzyna; Ortyl, Joanna
Nowe sondy fluorescencyjne do monitorowania procesu utwardzania żywic epoksydowych
typ: artykuł
Skoneczna, Joanna; Ciesielczyk, Włodzimierz
Analiza pracy pomp ciepła z czynnikiem roboczym R407C
typ: artykuł
Sobczak, Agnieszka; Błyszczek, Ewa
Kierunki zagospodarowania produktów ubocznych z przemysłu mięsnego
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/