betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9815)
    Artykuły i Czasopisma (7126)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37836)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 8. Nauki Podstawowe z. 1-NP

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 2081-2671
Kolekcja
Technical Transactions. Fundamental Sciences
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 15

Szumakowicz, Eugeniusz
Idea filozofii konstruktywnej
Typ: artykuł
Byszewski, Ludwik
Infinite implicit system of weak parabolic functional-differential inequalities and strong maximum principle for this infinite system
Typ: artykuł
Winiarska, Teresa; Winiarski, Tadeusz
Extentions of not densely defined evolution problems to densely defined ones
Typ: artykuł
Radoń, Małgorzata
Nonlocal Cauchy problem in sun-reflexive space
Typ: artykuł
Skóra, Lidia
Functional differential equations of second order
Typ: artykuł
Koroński, Jan
Problem odwrotny dla równania parabolicznego w przestrzeni nieskończenie wymiarowej
Typ: artykuł
Gondek, Ewa; Danel, Andrzej; Pokladko, Monika; Otowski, Wojciech; Sanetra, Jerzy; Mac, Marek
Właściwości elektroluminescencyjne niektórych układów heterocyklicznych z grupy 1H-pirazolo[3,4-b]chinolin
Typ: artykuł
Otowski, Wojciech; Pabian, Gabriela
Tekstury termotropowych ciekłych kryształów
Typ: artykuł
Osak, Andrzej
Studies of electrical transport in barium titanate single crystal
Typ: artykuł
Bażela, Wiesława; Dyakonov, Włodzimierz; Dul, Marcin
X-ray diffraction and magnetic properties measurement of nanopowder (La0.7Sr0.3)0.9Mn1.1O3 manganite
Typ: artykuł
Borowik, Barbara; Borowik, Bohdan; Laird, Sophie
Powiązania pomiędzy rozmytymi pamięciami asocjacyjnymi i rozmytą morfologią matematyczną
Typ: artykuł
Karafiat, Andrzej
On convergence estimates for the FDM with irregular mesh
Typ: artykuł
Fialko, Sergiy
Blokowa wielofrontalna metoda podstruktur do rozwiązywania dużych układów równań MES
Typ: artykuł
Kozarzewski, Bohdan
An one day ahead prediction system for stock market movements
Typ: artykuł
Nizioł, Józef; Piekarski, Zbigniew; Wójcik, Włodzimierz
Optymalizacja nieokresowa i okresowa z wykorzystaniem pochodnych sterowania
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/