betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 9. Budownictwo z. 2-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-628X
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 36
12
następne

Czkwianianc, Artem; Kozicki, Jan; Urban, Tadeusz
Żeliwne belki w XIX-wiecznych budynkach przemysłowych
Typ: artykuł
Deja, Barbara Maria
Inżynieryjne problemy zabezpieczenia i utrzymania gotyckiej Bazyliki Mniejszej p.w. św. Jakuba Starszego w Olsztynie
Typ: artykuł
Drobiec, Łukasz
Przyczyny zniszczeń i sposób remontu murów Bazyliki Matki Boskiej Anielskiej w Dąbrowie Górniczej
Typ: artykuł
Drozdek, Edyta M.
Żarskie zespoły willowo-ogrodowe okresu uprzemysłowienia
Typ: artykuł
Dulińska, Joanna
Weryfikacja doświadczalna charakterystyk dynamicznych zabytkowych mostów kamiennych
Typ: artykuł
Gigiel, Józef M.; Baran, Wiesław
Restauracja elementów nośnych paradnej klatki schodowej zespołu klasztorno - pałacowego w Rudach
Typ: artykuł
Godycki-Ćwirko, Tadeusz; Wojdak, Ryszard
Rekonstrukcja dachu kościoła św. Katarzyny w Gdańsku
Typ: artykuł
Górski, Marcin
Sanktuarium Nawiedzenia NMP w Bołszowcach na Ukrainie. Historia i koncepcje napraw konstrukcji
Typ: artykuł
Gromysz, Krzysztof; Drobiec, Łukasz; Pająk, Zbigniew
Problemy zabudowania nowych dzwonów w wieży Kościoła Mariackiego w Katowicach
Typ: artykuł
Gruszczyński, Maciej; Wereski, Wojciech
Ochrona i naprawa obiektów zabytkowych z wykorzystaniem nowoczesnych systemów Oxal
Typ: artykuł
Grzybowska, Wanda
Materiały kamienne do nawierzchni w obszarach zabytkowych, w świetle zharmonizowanych wymagań europejskich
Typ: artykuł
Hoła, Jerzy; Matkowski, Zygmunt; Hoła, Anna
Ocena stanu wilgotnościowego murów i sklepień po akcji gaśniczej w zabytkowym kościele p.w. św. Katarzyny w Gdańsku
Typ: artykuł
Janowski, Zbigniew; Janowski, Marcin
Problemy projektowe związane z adaptacją budynków zabytkowych na cele użyteczności publicznej
Typ: artykuł
Jaworska-Michałowska, Maria
Ochrona historycznej elewacji w procesie termomodernizacji - wybrane zagadnienia
Typ: artykuł
Jurczakiewicz, Stanisław; Karczmarczyk, Stanisław
Zabezpieczanie historycznych sklepień przed deformacjami pochodzącymi od rozporu
Typ: artykuł
Karczmarczyk, Stanisław; Rawicki, Zygmunt
Zabytki post-przemysłowe, współczesne uwarunkowania ich ochrony
Typ: artykuł
Kawecki, Janusz; Stypuła, Krzysztof
Wpływ drgań generowanych podczas robót drogowych na zabytkowe obiekty budowlane (diagnoza a posteriori)
Typ: artykuł
Kawoluk, Marian
Wzmocnienia tradycyjnych obiektów sakralnych podlegających wpływom eksploatacji górniczych
Typ: artykuł
Koss, Andrzej; Marczak, Jan
Charakterystyka stanów powierzchni przed, podczas i po oczyszczaniu impulsowym promieniowaniem lasera
Typ: artykuł
Kwiecień, Arkadiusz; Zając, Bogusław
Praca polimerowego złącza podatnego na przykładzie polowych badań niszczących budynek
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/