betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9187)
    Artykuły i Czasopisma (6746)
    Publikacje książkowe (473)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1754)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36004)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8985)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1804)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 11. Środowisko z. 3-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11

Bialik, Wojciech; Gil, Stanisław; Mocek, Piotr
Predykcja CFD procesów emisji zanieczyszczeń gazowych w wysokotemperaturowych komorach spalania
Typ: artykuł
Frybes, Andrzej
Wpływ właściwości fizykochemicznych na zjawisko wtórnej kohezji w osadach pochodzenia hutniczego
Typ: artykuł
Iwanejko, Ryszarda
Analiza błędów metod wyznaczania miar niezawodności obiektów komunalnych na przykładzie systemu zaopatrzenia w wodę
Typ: artykuł
Korzeniowska-Rejmer, Elżbieta; Izdebska-Mucha, Dorota
Wpływ zanieczyszczeń ropopochodnych na właściwości fizyczne gruntów stosowanych do budowy mineralnych barier uszczelniających składowiska odpadów
Typ: artykuł
Kisiel, Jakub
Opróżnianie jednokomorowych zbiorników o kształcie brył obrotowych
Typ: artykuł
Kisiel, Jakub; Kisiel, Adam
Opróżnianie dwóch szeregowo połączonych komór zbiornika retencyjnego cieczy
Typ: artykuł
Kręgiel, Barbara; Jarosińska, Elżbieta
Obecny stan monitoringu zjawiska suszy w Polsce i na świecie
Typ: artykuł
Kulikowska, Dorota; Bilicka, Katarzyna
Analiza przemian materii organicznej i związków azotu podczas kompostowania osadów ściekowych
Typ: artykuł
Tomczykowska, Małgorzata; Drzewicki, Adam; Kulikowska, Dorota
Intensyfikacja procesu denitryfikacji ścieków na przykładzie oczyszczalni w Tyrowie
Typ: artykuł
Siuta, Tomasz
Numeryczna symulacja gwałtownego napełniania zbiornika
Typ: artykuł
Śliwińska, Anna; Czaplicka-Kolarz, Krystyna
Wybrane aspekty metodologii analizy cyklu życia odnawialnych źródeł energii
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/