betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9234)
    Artykuły i Czasopisma (6785)
    Publikacje książkowe (474)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1761)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36199)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8986)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1805)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 12. Mechanika z. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8

Barski, Marek
Symulacja numeryczna ruchu cząstek w płynach magnetycznych
Typ: artykuł
Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy; Kamieński, Jerzy
Reaktor zbiornikowy z mieszadłem – ewolucja struktur projektowania technicznego
Typ: artykuł
Krasiński, Maciej; Trojnacki, Andrzej
Model obliczeniowy metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu „2-delta”
Typ: artykuł
El-Guerri, Mohamed; Mzad, Hocine
Évolution de la composition des gaz brulés lors de la combustion du kérosène C10H22
Typ: artykuł
Orman, Maciej; Snamina, Jacek
Porównanie efektywności semiaktywnych i aktywnych tłumików drgań lin
Typ: artykuł
Szuwalski, Krzysztof; Ustrzycka, Aneta
Optimal design of conical disk with respect to ductile creep rupture time
Typ: artykuł
Maguda, Tadeusz; Zarębski, Krzysztof; Putyra, Piotr; Tabor, Adam
Austenityczne żeliwo sferoidalne do pracy w obniżonych temperaturach
Typ: artykuł
Sikora, Jan; Turkiewicz, Jadwiga
Doświadczalne wyznaczenie współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/