Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40907)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 12. Mechanika z. 3-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-6328
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8

Barski, Marek
Symulacja numeryczna ruchu cząstek w płynach magnetycznych
typ: artykuł
Dyląg, Michał; Rosiński, Jerzy; Kamieński, Jerzy
Reaktor zbiornikowy z mieszadłem – ewolucja struktur projektowania technicznego
typ: artykuł
Krasiński, Maciej; Trojnacki, Andrzej
Model obliczeniowy metalowej wysokociśnieniowej uszczelki typu „2-delta”
typ: artykuł
El-Guerri, Mohamed; Mzad, Hocine
Évolution de la composition des gaz brulés lors de la combustion du kérosène C10H22
typ: artykuł
Orman, Maciej; Snamina, Jacek
Porównanie efektywności semiaktywnych i aktywnych tłumików drgań lin
typ: artykuł
Szuwalski, Krzysztof; Ustrzycka, Aneta
Optimal design of conical disk with respect to ductile creep rupture time
typ: artykuł
Maguda, Tadeusz; Zarębski, Krzysztof; Putyra, Piotr; Tabor, Adam
Austenityczne żeliwo sferoidalne do pracy w obniżonych temperaturach
typ: artykuł
Sikora, Jan; Turkiewicz, Jadwiga
Doświadczalne wyznaczenie współczynnika pochłaniania dźwięku materiałów włóknistych i wiórowych będących odpadami produkcyjnymi
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/