Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 3-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11

Bigaj, Przemysław
Dekoracyjne użycie betonowych bloczków w manierystycznej architekturze domów jednorodzinnych Mario Botty
typ: artykuł
Blum, Bogusław
Eugeniusz Czyż 1879–1953 architekt i konstruktor. Część II (1934–1953)
typ: artykuł
Daszkiewicz, Filip
Między pretekstem a koniecznością. Wybrane zagadnienia z teorii architektury
typ: artykuł
Daszkiewicz, Filip
Od języka werbalnego do języka architektury. Wstęp do opisu dzieła architektury z punktu widzenia semiotyki
typ: artykuł
Krupa, Michał
Panoramy miast zabytkowych – ochrona i kształtowanie
typ: artykuł
Krupa, Michał
Rewaloryzacja katedry w Hamar jako przykład współczesnej kreacji ruin obiektu zabytkowego
typ: artykuł
Petrus, Krzysztof
Adaptacja zamków do nowych funkcji w II połowie XX wieku na wybranych przykładach małopolskich
typ: artykuł
Petrus, Krzysztof
Rekonstrukcja i adaptacja zniszczonych wojną budowli mieszczańskich po 1945 roku
typ: artykuł
Początko, Marek
Współczesna forma monumentu. Czy istnieje monument we współczesnej architekturze?
typ: artykuł
Schubert, Jan
Organizacja grobownictwa wojennego w Monarchii Austro-Węgierskiej 9. Wydział Grobów Wojennych (Kriegsgräber-Abteilung) przy Ministerstwie Wojny – powstanie i działalność w latach 1915–1918
typ: artykuł
Złowodzki, Maciej
Nauka i szkolnictwo wyższe w dobie globalizacji – o miejscu w strukturach pracy, oddziaływaniu na architekturę i nowych wyzwaniach dydaktycznych
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/