Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39980)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 10. Architektura z. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2009
ISSN 1897-6271
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 27
12
następne

Węcławowicz-Bilska, Elżbieta
Uwarunkowania planowania przestrzennego na terenach górskich na przykładzie Polskich Karpat
typ: artykuł
Böhm, Aleksander
Zarys początków współczesnego planowania przestrzennego na terenach górskich
typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Wizje Podhala. Ze studiów nad koncepcjami rozwoju przestrzennego regionu
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Wartości projektu Czterech (A. Boratyński, W. Kosiński, Z. Kuchta, Z. Zuziak) po 35 latach
typ: artykuł
Grela, Jerzy; Jelonek, Marek; Sądag, Tomasz
Zrównoważone użytkowanie oraz ochrona ekosystemów wodnych w świetle wymagań prawa europejskiego i polskiego
typ: artykuł
Korpak, Joanna; Krzemień, Kazimierz; Radecki-Pawlik, Artur
Wpływ działalności człowieka na funkcjonowanie górskich systemów fluwialnych
typ: artykuł
Bojarski, Antoni; Wyżga, Bartłomiej
Przeciwdziałanie zagrożeniom stanu środowiska cieków karpackich – środki zaradcze na tle planowania przestrzennego
typ: artykuł
Gręplowska, Zofia
Efektywność środków ochrony przed powodzią oraz ich wpływ na stan ekosystemów wodnych
typ: artykuł
Lenar-Matyas, Anna; Łapuszek, Marta
Zasady i środki opóźniania odpływu powodziowego dostosowane do zagospodarowania przestrzennego
typ: artykuł
Biedroń, Ilona; Walczykiewicz, Tomasz
Problemy w określaniu zagrożenia powodziowego i oceny ryzyka powodziowego na terenach górskich
typ: artykuł
Radziewanowski, Zbigniew
Paradoksy w realizacji idei ochrony walorów kulturowo-krajobrazowych na przykładzie Tatrzańskiego Parku Narodowego
typ: artykuł
Nowacka-Rejzner, Urszula
Doliny rzeczne w systemie przyrodniczym Małopolski i ich znaczenie dla krystalizacji struktury wybranych miast
typ: artykuł
Cząstka, Andrzej Jan
Współczesne przekształcenia krajobrazowe w obszarze ekumeny graniczącej z Pienińskim Parkiem Narodowym ze szczególnym uwzględnieniem historycznych układów osadniczych
typ: artykuł
Pawlak, Anna
Problemy przestrzenne wybranych małych miast położonych w strefie turystyczno-wypoczynkowej Małopolski Południowej
typ: artykuł
Sołtys, Jacek
Zagospodarowanie turystyczne obszarów górskich a krajobraz – wybrane problemy
typ: artykuł
Gała-Walczowska, Monika
Rola planowania przestrzennego w ochronie dziedzictwa architektury modernistycznej uzdrowisk Małopolski
typ: artykuł
Czarnecki, Adam; Lewandowska-Czarnecka, Anna
Zmiany w użytkowaniu gruntu wywołane rozwojem na przykładzie Białki Tatrzańskiej i jeziora Jeziorak
typ: artykuł
Marx-Kozakiewicz, Magdalena
Przemiany funkcjonalno-przestrzenne miast i miasteczek regionu karpackiego
typ: artykuł
Wdowiarz-Bilska, Matylda
Grenoble – technopolia w górach
typ: artykuł
Błachut, Jakub
Specjalne Strefy Ekonomiczne w obszarach górskich na przykładzie Wałbrzycha
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/