betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10013)
    Artykuły i Czasopisma (7226)
    Publikacje książkowe (527)
    Materiały konferencyjne (199)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1868)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (13)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38433)
Inne bazy bibliograficzne (14052)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1926)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Materiały informacyjne PK

typ: zbiór materiałów informacyjnych

  

Kolekcja
Repozytorium PKElementy tej kolekcji: 4


Zeszyty Historyczne Muzeum PK
typ: czasopismo
Wydawca: Politechnika Krakowska
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Biuletyn Muzeum Politechniki Krakowskiej
typ: czasopismo
Wydawca: Politechnika Krakowska
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich

Katalogi wystaw Muzeum PK
typ: seria wydawnicza

Bibliodniówka
typ: czasopismo
Wydawca: Biblioteka Politechniki Krakowskiej
Prawo dostępu: Zasób dostępny dla wszystkich


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/