betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 2. Budownictwo z. 1-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 36
12
następne

Bizon-Górecka, Jadwiga; Barczewska, Joanna
Zaangażowanie polskich przedsiębiorstw budowlanych w inwestycje publiczne
Typ: artykuł
Czarnigowska, Agata
Struktura podziału prac w planowaniu kosztów budowy
Typ: artykuł
Czarnigowska, Agata; Sobotka, Anna
Przewidywalność czasu trwania budowy: publiczne przedsięwzięcia drogowe
Typ: artykuł
Drzewiecka, Joanna
Dystrybucja materiałów budowlanych – wybrane zagadnienia
Typ: artykuł
Dziadosz, Agnieszka; Zioberski, Jan Lech
Planowanie i organizacja wykonania elementów scenograficznych przy ograniczonych zasobach
Typ: artykuł
Gajzler, Marcin
Podstawy systemu wspomagającego zarządzanie nawierzchniami przemysłowym
Typ: artykuł
Dziadosz, Agnieszka; Szymański, Paweł; Gajzler, Marcin
Problemy wyboru metody wspomagającej podejmowanie decyzji w budownictwie
Typ: artykuł
Gawron, Krzysztof; Hoła, Bożena
Elementy analizy i planowania strategicznego w zarządzaniu nieruchomościami
Typ: artykuł
Gołaszewski, Jacek; Kostrzanowska, Aleksandra
Wpływ właściwości i ilości zaczynu na reologię betonów samozagęszczalnych wysokowartościowych
Typ: artykuł
Górecki, Jarosław
Analiza struktury kosztów w budowlanych przedsięwzięciach inwestycyjnych
Typ: artykuł
Harasymiuk, Jolanta; Barski, Janusz Tadeusz
System znakowania CE wyrobów budowlanych w Polsce
Typ: artykuł
Spišáková, Marcela; Hyben, Ivan
Optimal radius of centre interest area for recycling of construction and demilition waste
Typ: artykuł
Ibadov, Nabi; Kulejewski, Janusz
Rozmyte modelowanie czasów wykonania robót budowlanych w warunkach niepewności
Typ: artykuł
Jaśkowski, Piotr; Biruk, Sławomir
Analiza czynników ryzyka czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych
Typ: artykuł
Juszczyk, Michał
Modelowanie kosztów realizacji budynków mieszkalnych z zastosowaniem zespołów sztucznych sieci neuronowych
Typ: artykuł
Kasprowicz, Tadeusz
Proces analizy koncepcyjnej, projektowania, organizacji i relizacji przedsięwzięć budowlanych
Typ: artykuł
Korona, Lucyna
Przygotowanie inwestycji budowlanej do realizacji w świetle nowych wymagań ochrony środowiska
Typ: artykuł
Sabol, Lukáš; Kozlovská, Mária
Innovation approaches to building project preparation and realization
Typ: artykuł
Kozlovská, Mária; Struková, Zuzana
New approaches to health and safety in building industry
Typ: artykuł
Kulejewski, Janusz; Ibadov, Nabi
Harmonogramowanie budowy z uwzględnieniem rozmytych czasów wykonania robót
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/