Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 4. Budownictwo z. 2-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 26
12
następne

Bagoňa, Miloslav; Lopušniak, Martin; Katunský, Dušan
In situ measurement and service monitoring of low-energy building
typ: artykuł
Bielek, Boris; Bielek, Milan; Szabó, Daniel
New knowledge about regime of natural physical cavity of double-skin transparent façade under wind climate conditions – long term in-situ experimental research
typ: artykuł
Bielek, Milan; Bielek, Boris; Híreš, Juraj
Low energy buildings versus green buildings and their design strategies
typ: artykuł
Byrdy, Aleksander; Byrdy, Czesław
Ocieplone stropodachy na blachach fałdowych nad krytymi basenami
typ: artykuł
Chwieduk, Dorota
Zapotrzebowanie na ciepło i chłód pomieszczeń na poddaszu
typ: artykuł
Firląg, Szymon
Wpływ rodzaju systemu ogrzewczego na komfort cieplny i zużycie energii w jednorodzinnych budynkach pasywnych
typ: artykuł
Furtak, Marcin; Fedorczak-Cisak, Małgorzata
Projektowanie budynków z wykorzystaniem optymalizacji wielokryterialnej
typ: artykuł
Grabarczyk, Sławomir
Zużycie energii cieplnej w szklarni z ruchomym ekranem termoizolacyjnym
typ: artykuł
Košičanová, Danica; Knížová, Katarína; Kováč, Martin
Energy performance of a building with heat pump system – a case study
typ: artykuł
Kováč, Martin; Knížová, Katarína; Košičanová, Danica
Application of renewable energy source in domestic hot water system in energy efficiency aspect
typ: artykuł
Kušnír, Marek; Kapalo, Peter
Power production using photovoltaic system
typ: artykuł
Kwiatkowski, Jerzy; Rucińska, Joanna; Mijakowski, Maciej; Panek, Aleksander
Metody oceny ryzyka wystąpienia kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach przegród
typ: artykuł
Malinowski, Antoni; Muzyczak, Andrzej; Turkowski, Włodzimierz
Analiza stanów hydraulicznych celem optymalizacji pracy systemów ogrzewania budynków mieszkalnych
typ: artykuł
Maludziński, Bogusław
Korekta wskaźnika EP dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym
typ: artykuł
Narowski, Piotr; Sowa, Jerzy; Mijakowski, Maciej
Sprawność temperaturowa odzysku ciepła a średniosezonowe ograniczenie zużycia ciepła w systemie wentylacji – wpływ strategii odzysku ciepła z powietrza usuwanego
typ: artykuł
Nagy, Richard; Šenitková, Ingrid
Indoor Air Quality – measurements and CFD simulations
typ: artykuł
Nowak, Henryk; Włodarczyk, Dominik; Nowak, Łukasz; Śliwińska, Elżbieta; Staniec-Birus, Maja
Efektywność aktywnych i pasywnych systemów słonecznych w energooszczędnych budynkach użyteczności publicznej w Polsce
typ: artykuł
Nowak, Łukasz; Nowak, Henryk
Wpływ zabrudzenia powierzchni przegrody przezroczystej na jej właściwości radiacyjne
typ: artykuł
Ocipova, Daniela; Vranayova, Zuzana
Application of risk analysis in hot water supply systems
typ: artykuł
Bečkovský, David; Ostrý, Milan
Structures with incorporated phase change materials
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/