Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 3. Architektura z. 1-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 27
12
następne

Gzell, Sławomir
Miastotwórcza rola transportu w teorii urbanistyki
typ: artykuł
Zipser, Tadeusz
Powiązania transportowe jako generatory struktury przestrzennej systemu osadniczego
typ: artykuł
Suchorzewski, Wojciech
Rola transportu w kształtowaniu struktury funkcjonalno-przestrzennej miast
typ: artykuł
Markowski, Tadeusz
Wpływ procesów globalizacji na zmiany systemu transportowego i struktury przestrzenne obszarów metropolitalnych – wyzwania dla polityki metropolitalnej
typ: artykuł
Rudnicki, Andrzej
Zrównoważona mobilność a rozwój przestrzenny miasta
typ: artykuł
Zuziak, Zbigniew K.
Forma metropolitalna i zrównoważona mobilność
typ: artykuł
Parteka, Tomasz
Konstruktywna i destruktywna rola transportu w kształtowaniu treści i formy miast
typ: artykuł
Ossowicz, Tomasz
Narzędzia prawne wiązania formy urbanistycznej z systemem transportowym
typ: artykuł
Brzuchowska, Jadwiga
Propozycje analiz zjawisk transportowych oparte na mapach rastrowych i narzędziach GIS
typ: artykuł
Litwińska, Elżbieta
Modelowanie struktur metropolitalnych w aspekcie zjawiska urban sprawl
typ: artykuł
Zipser, Wawrzyniec
Metody prognozowania struktur handlowo-usługowych w metropoliach w oparciu o model podróży o celu usługowym
typ: artykuł
Kantarek, Anna Agata
Tranzyt a spójność formy miasta
typ: artykuł
Faron, Aleksandra
Integracja planowania przestrzennego i zrównoważonego transportu w procesie decyzyjnym
typ: artykuł
Bieda, Krzysztof
Kolej aglomeracyjna – nowy czynnik w rozwoju przestrzennym Krakowa
typ: artykuł
Ossowicz, Tomasz
Forma urbanistyczna, a system transportowy we Wrocławiu i we Wrocławskim Obszarze Metropolitalnym
typ: artykuł
Sławski, Jerzy
Znaczenie systemu transportowego jako czynnika strukturotwórczego – analizy symulacyjne z zastosowaniem sieci regularnych
typ: artykuł
Mlek, Magdalena
Modelowania alokacyjne w prognozowaniu rozwoju struktury przestrzennej Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego
typ: artykuł
Szarata, Andrzej
Wpływ zmian w strukturze przestrzennej na parametry 4-stadiowego modelu transportowego miasta
typ: artykuł
Ogrodnik, Daniel
Forma urbanistyczna węzłów integracyjnych. Na przykładzie: Mysłowic, Krzeszowic i Oświęcimia
typ: artykuł
Bajwoluk, Tomasz
Czynnik komunikacji w porządkowaniu struktury podmiejskiej Krakowa
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/