Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 6. Architektura z. 3-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 50
123
następne

Maciejowska-Haupt, Patrycja
Przestrzeń pomiędzy – eko-wnętrze
typ: artykuł
Makowska, Beata
Nowe tendencje w projektowaniu przestrzeni publicznych
typ: artykuł
Malinowska-Petelenz, Beata; Petelenz, Anna
Przestrzeń publiczna jako ekspresja pamięci
typ: artykuł
Marmolejo Duarte, Carlos; Skarmeta Cornejo, Esteban; Aguirre Núñez, Carlos
Do high-rise apartment condos equally revalue the neighboring housing?
typ: artykuł
Mełges, Hubert
Dominanty architektoniczne jako charakterystyczne wyróżniki logo miast
typ: artykuł
Mikielewicz, Renata
Przestrzeń jednostki – przestrzeń wspólnoty
typ: artykuł
Misiągiewicz, Maria
O roli przestrzeni publicznych w miejscach zamieszkania
typ: artykuł
Mizia, Małgorzata
Kto pociągnie sznurki?
typ: artykuł
Motak, Maciej
Nowe realizacje a przestrzeń publiczna Krakowa w latach 2005–2010
typ: artykuł
Musiał, Robert
W poszukiwaniu nowej jakości przestrzeni miasta – obszar centrum Dąbrowy Górniczej
typ: artykuł
Nadolny, Adam
Zabudowa uzupełniająca jako element kompozycji miejskiego środowiska zamieszkania w planach urbanistycznych Poznania w drugiej połowie XX wieku
typ: artykuł
Palej, Anna; Homiński, Bartłomiej
Strefa przejściowa
typ: artykuł
Paprzyca, Krystyna
Jakość publicznej przestrzeni w miejskim środowisku zamieszkania – wybrane zagadnienia
typ: artykuł
Petelenz, Marcin
Przestrzeń wspólna – konflikt interesów
typ: artykuł
Pęckowska, Agnieszka
Nikolaiviertel w Berlinie – współczesność historycznej przestrzeni miejskiej
typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Zielone przestrzenie publiczne w europejskim miejskim środowisku zamieszkania
typ: artykuł
Pokrzywnicka, Krystyna
Plaża i park w nadmorskim w kurorcie – przestrzeń zdrowa czy przestrzeń czekająca na uzdrowienie?
typ: artykuł
Polkowska, Diana
Kształtowanie przestrzeni publicznych nowych zespołów mieszkaniowych jednorodzinnych na przykładzie strefy przedmieść Warszawy
typ: artykuł
Porębska, Maria
O potrzebie piękna w przestrzeni publicznej miasta
typ: artykuł
Racoń-Leja, Kinga
Bariery w kształtowaniu przestrzeni publicznej w zespołach mieszkaniowych
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/