Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 13. Architektura z. 5-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 32
12
następne

Łakomy, Katarzyna
Genius loci w sztuce ogrodowej (aspekty historyczne i współczesne)
typ: artykuł
Zachariasz, Agata
O różnym pojmowaniu „genius loci” w ogrodach
typ: artykuł
Mirek, Zbigniew
Ogród z perspektywy genius loci
typ: artykuł
Moszkowicz, Łukasz; Krzeptowska-Moszkowicz, Izabela
Naturalne obszary w krajobrazie zachowane dzięki ich genius loci, czyli geniuszowi samej przyrody
typ: artykuł
Leniartek, Mieczysław K.
„Odkryta mapa architektoniczna” podstawą kreacji krajobrazowej
typ: artykuł
Jaszczak, Agnieszka A.; Denekas, Jörg; Kadelska, Małgorzata
Genius loci założeń ogrodowych w regionie Ostfriesland (Niemcy)
typ: artykuł
Nowiński, Janusz
Genius horti w cysterskim opactwie. Ogrody dawnego opactwa w Lądzie nad Wartą w świetle XIX-wiecznych źródeł
typ: artykuł
Majdecka-Strzeżek, Anna
Ogrody historyczne – magiczne miejsca przeszłości
typ: artykuł
Bobek, Wojciech
Problemy ochrony genius loci zabytkowych drzewostanów parkowych
typ: artykuł
Milecka, Małgorzata
Clairvaux – macierzyste opactwo św. Bernarda
typ: artykuł
Olszewska, Magdalena
Park oliwski, genius loci, genius saeculi
typ: artykuł
Lipowicz, Wojciech
Patrząc z Karlsbergu. Ogród Oliwski w świetle problematyki genius loci
typ: artykuł
Baster, Przemysław
Parki francuskich projektantów – współrealizatorów idei Haussmanna
typ: artykuł
Kosiedowska, Gabriela
Ogród duchem miejsca w zurbanizowanej przestrzeni miejskiej
typ: artykuł
Kosiński, Wojciech
Zespół krajobrazowy Kazimierz Dolny–Janowiec ochrona genius loci wobec aktualnych zagrożeń
typ: artykuł
Makowska, Beata
Ogrody przy muzeach w Paryżu
typ: artykuł
Sykta, Izabela
Genius loci – genius artificis Parku Moerenuma w Sapporo
typ: artykuł
Hodor, Katarzyna
Tradycja miejsca w obszarach fortyfikacji niektórych toskańskich miast historycznych
typ: artykuł
Skarbek, Aleksandra; Przegalińska-Matyko, Małgorzata
Park w Nałęczowie – uzdrowisko czy kolonia kulturalna?
typ: artykuł
Walerzak, Miłosz
Powiązania widokowe jako jedno z kryteriów genius loci w ogrodach historycznych
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/