Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 33
12
następne

Banach, Marcin; Makara, Agnieszka
Tripolifosforan sodu: rozwiązanie dla środków czystości
typ: artykuł
Banach, Marcin; Makara, Agnieszka; Kowalski, Marek
Otrzymywanie hydrolizatów białkowych i suszonych protein
typ: artykuł
Baron, Jerzy; Janicka, Elżbieta; Żukowski, Witold
Kompleksowe wykorzystanie zdalnego nauczania na przykładzie modułu chemii nieorganicznej
typ: artykuł
Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Zabagło, Jadwiga; Jagusiński, Sebastian
Oznaczanie wybranych aldehydów w gazach odlotowych reaktora fluidyzacyjnego
typ: artykuł
Długa, Anna; Ciesielczyk, Włodzimierz
Badanie spalania wybranych rodzajów biomasy w kotle Pelletstar BioControl
typ: artykuł
Figiel, Wiesław; Kwiecień, Magdalena
Właściwości reologiczne komponentów maści farmaceutycznych
typ: artykuł
Gwadera, Monika; Ciesielczyk, Włodzimierz
Aspekty energetyczne suszenia wybranych rodzajów biomasy
typ: artykuł
Jancia, Małgorzata; Hebda, Edyta; Pielichowski, Jan
Synteza katalizatorów na bazie DNA dla procesów utleniania
typ: artykuł
Janiczek, Witold
Synteza metanolu na tle układu C–H–O
typ: artykuł
Jasiński, Radomir; Socha, Jan; Mróz, Kamila
Mechanizm [4+2] cykloaddycji cyklopentadienu do e-β-nitrostyrenu w świetle obliczeń B2LYP/6-311G**
typ: artykuł
Komorowicz, Tadeusz; Gwadera, Monika; Wojsa, Paulina
Ocena ryzyka wypadku, pożaru i wybuchu związanego z obecnością niebezpiecznych czynników chemicznych
typ: artykuł
Kowalski, Marek; Kozak, Adam; Staroń, Anita
Próby usuwania chromu(VI) ze ścieków przemysłowych na zasadzie tworzenia się etryngitu
typ: artykuł
Kuc, Joanna; Gieroń, Joanna; Grochowalski, Adam
Oznaczanie polibromowanych bifenyli w wybranych próbkach żywności
typ: artykuł
Makara, Agnieszka; Banach, Marcin; Kowalski, Marek
Hydrolizaty białkowe i suszone proteiny - analiza rynku, wymagania jakościowe, zastosowanie
typ: artykuł
Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Charakterystyka metafosforanów sodu
typ: artykuł
Kowalski, Zygmunt; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara
Nanocząstki srebra - przegląd chemicznych metod syntezy
typ: artykuł
Ogonowski, Jan; Malinowska, Magdalena; Olszańska, Marta
Pianki do stylizacji włosów
typ: artykuł
Mikulska, Maria; Barański, Andrzej
Potencjały jonizacji oraz powinowactwo elektronowe β-podstawionych nitroetenów w świetle obliczeń DFT
typ: artykuł
Pełech, Robert; Bartkowiak, Marcin; Myszkowski, Jerzy; Milchert, Eugeniusz
Metody utylizacji odpadowych związków chloroorganicznych
typ: artykuł
Magiera, Janusz; Neupauer, Krzysztof
Próżnia w kolektorze słonecznym zmniejsza straty ciepła na drodze konwekcji i przewodzenia
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/