betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 10. Chemia z. 1-Ch

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6298
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Chemistry
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 33
12
następne

Banach, Marcin; Makara, Agnieszka
Tripolifosforan sodu: rozwiązanie dla środków czystości
Typ: artykuł
Banach, Marcin; Makara, Agnieszka; Kowalski, Marek
Otrzymywanie hydrolizatów białkowych i suszonych protein
Typ: artykuł
Baron, Jerzy; Janicka, Elżbieta; Żukowski, Witold
Kompleksowe wykorzystanie zdalnego nauczania na przykładzie modułu chemii nieorganicznej
Typ: artykuł
Baron, Jerzy; Żukowski, Witold; Zabagło, Jadwiga; Jagusiński, Sebastian
Oznaczanie wybranych aldehydów w gazach odlotowych reaktora fluidyzacyjnego
Typ: artykuł
Długa, Anna; Ciesielczyk, Włodzimierz
Badanie spalania wybranych rodzajów biomasy w kotle Pelletstar BioControl
Typ: artykuł
Figiel, Wiesław; Kwiecień, Magdalena
Właściwości reologiczne komponentów maści farmaceutycznych
Typ: artykuł
Gwadera, Monika; Ciesielczyk, Włodzimierz
Aspekty energetyczne suszenia wybranych rodzajów biomasy
Typ: artykuł
Jancia, Małgorzata; Hebda, Edyta; Pielichowski, Jan
Synteza katalizatorów na bazie DNA dla procesów utleniania
Typ: artykuł
Janiczek, Witold
Synteza metanolu na tle układu C–H–O
Typ: artykuł
Jasiński, Radomir; Socha, Jan; Mróz, Kamila
Mechanizm [4+2] cykloaddycji cyklopentadienu do e-β-nitrostyrenu w świetle obliczeń B2LYP/6-311G**
Typ: artykuł
Komorowicz, Tadeusz; Gwadera, Monika; Wojsa, Paulina
Ocena ryzyka wypadku, pożaru i wybuchu związanego z obecnością niebezpiecznych czynników chemicznych
Typ: artykuł
Kowalski, Marek; Kozak, Adam; Staroń, Anita
Próby usuwania chromu(VI) ze ścieków przemysłowych na zasadzie tworzenia się etryngitu
Typ: artykuł
Kuc, Joanna; Gieroń, Joanna; Grochowalski, Adam
Oznaczanie polibromowanych bifenyli w wybranych próbkach żywności
Typ: artykuł
Makara, Agnieszka; Banach, Marcin; Kowalski, Marek
Hydrolizaty białkowe i suszone proteiny - analiza rynku, wymagania jakościowe, zastosowanie
Typ: artykuł
Banach, Marcin; Kowalski, Zygmunt; Makara, Agnieszka
Charakterystyka metafosforanów sodu
Typ: artykuł
Kowalski, Zygmunt; Sobczak-Kupiec, Agnieszka; Malina, Dagmara
Nanocząstki srebra - przegląd chemicznych metod syntezy
Typ: artykuł
Ogonowski, Jan; Malinowska, Magdalena; Olszańska, Marta
Pianki do stylizacji włosów
Typ: artykuł
Mikulska, Maria; Barański, Andrzej
Potencjały jonizacji oraz powinowactwo elektronowe β-podstawionych nitroetenów w świetle obliczeń DFT
Typ: artykuł
Pełech, Robert; Bartkowiak, Marcin; Myszkowski, Jerzy; Milchert, Eugeniusz
Metody utylizacji odpadowych związków chloroorganicznych
Typ: artykuł
Magiera, Janusz; Neupauer, Krzysztof
Próżnia w kolektorze słonecznym zmniejsza straty ciepła na drodze konwekcji i przewodzenia
Typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/