Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 24. Elektrotechnika z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-6301
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Czasopismo Techniczne z. 24. Elektrotechnika z. 1-E
typ: numer czasopisma
Borkowski, Dariusz
System sterowania i monitoringu małej elektrowni wodnej
typ: artykuł
Borkowski, Dariusz; Węgiel, Tomasz
Zarządzanie przetwarzaniem energii w małej elektrowni wodnej o zmiennej prędkości obrotowej
typ: artykuł
Drozdowski, Piotr; Duda, Arkadiusz
Computer analysis of saturated cage induction machine using Sim-Power-Systems of SIMULINK
typ: artykuł
Dziechciarz, Arkadiusz; Sułowicz, Maciej
Zastosowanie analizy falkowej do diagnozowania uszkodzeń w silniku indukcyjnym podczas pracy przy zmiennym obciążeniu
typ: artykuł
Radzik, Michał
Bezpośrednie wyznaczanie stanu ustalonego w maszynach synchronicznych w przypadku okresowej zmienności momentu mechanicznego
typ: artykuł
Rozegnał, Bartosz
Zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania zwarć w linii dwustronnie zasilanej. Cz. I ‒ Określenie bazy danych wzorców transformacji falkowej
typ: artykuł
Rozegnał, Bartosz
Zastosowanie transformacji falkowej do wykrywania zwarć w linii dwustronnie zasilanej. Cz. II ‒ Analiza falkowa sygnałów
typ: artykuł
Samotyy, Volodymyr
Optymalizacja genetyczna przetwornika liczby faz
typ: artykuł
Sieńko, Tomasz
Schemat zastępczy przekształtnika macierzowego dla stanów dynamicznych przy sterowaniu jednookresowym
typ: artykuł
Węgiel, Tomasz; Borkowski, Dariusz
Prototypowy układ przetwarzania energii dla efektywniejszego wykorzystywania potencjału energetycznego MEW
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/