Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41243)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 5. Mechanics iss. 1-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 53
123
następne


Technical Transactions iss. 5 Mechanics iss. 1-M
typ: numer czasopisma
Cępa, Paweł; Lisowski, Edward
Application of pneumatic suction cup as a positioning element for thin metal sheets in technological processes
typ: artykuł
Cępa, Paweł; Lisowski, Edward
Investigation of crown cork drawing force
typ: artykuł
Czarnuch, Arkadiusz; Lisowski, Edward
Studies of truck semitrailer stability during loading and unloading
typ: artykuł
Czyżewski, Tadeusz
Parallel computing in kinematic analysis of heavy machinery equipment system
typ: artykuł
Czyżycki, Wojciech
Simulation studies of vane pump characteristics with a fuzzy controller
typ: artykuł
Dębiński, Tomasz; Głowacki, Mirosław
Increasing efficiency computing of simulation rolling process with semi-solid zone, tests of parallel computing
typ: artykuł
Domagała, Mariusz
Simulation of cavitation in jet pumps
typ: artykuł
Dominik, Ireneusz; Dwornicka, Renata
Industrial computer programming on the basis of laboratory stands
typ: artykuł
Dominik, Ireneusz; Kaszuba, Filip; Dwornicka, Renata
Prosthesis design driven by electroactive polymers
typ: artykuł
Duda, Piotr; Duda, Roman
Modeling of steady and transient temperature distribution in the device for measuring the thermal conductivity
typ: artykuł
Duda, Jan; Pobożniak, Janusz
Machining process planning in PLM environment
typ: artykuł
Dwornicka, Renata; Dominik, Ireneusz; Iwaniec, Marek
Computer-aided instruction in teaching biomedical engineering students
typ: artykuł
Fabiś-Domagała, Joanna
Application of FMEA matrix for prediction of potential failures in hydraulic cylinder
typ: artykuł
Filo, Grzegorz
Computer monitoring and control system of a local LNG supply station
typ: artykuł
Gąska, Adam; Gąska, Piotr; Gruza, Maciej
I++ Simulator used to support working with Coordinate Measuring Machine
typ: artykuł
Gola, Łukasz
Computer aided modeling assembly process plan
typ: artykuł
Gola, Łukasz
Database of technological capability manufacturing system oriented for machines kinematics
typ: artykuł
Gumuła, Adrian; Głowacki, Mirosław
Digital image analysis of voids formed during the deformation of steel samples with semi-solid core
typ: artykuł
Habel, Jacek
The idea of machining process planning with alternative routes in form of non-cyclic graph for CAPP implementation
typ: artykuł

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/