Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 21. Budownictwo z. 4-B

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2012
ISSN 1897-628X
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Civil Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14


Czasopismo Techniczne z. 21. Budownictwo z. 4-B
typ: numer czasopisma
Ciurej, Henryk; Gwoździewicz, Piotr
Efekt „shear lag” w przekroju skrzynkowym obiektu mostowego – podejście teoretyczne i wyniki pomiarów w skali rzeczywistej
typ: artykuł
Flaga, Andrzej; Bosak, Grzegorz; Kłaput, Renata
Badania aerodynamiczne paneli akustycznych
typ: artykuł
Flaga, Andrzej; Flaga, Łukasz
Badania modelowe oddziaływania wiatru na eksponat modelu akwaporyny
typ: artykuł
Furtak, Kazimierz
Ocena wpływu skurczu betonu na wartości naprężeń w płaszczyźnie zespolenia dżwigarów z płytą dwuwarstwową
typ: artykuł
Ginda, Grzegorz; Maślak, Mariusz
Ekspercka analiza relacji pomiędzy różnoźródłowymi ryzykami w kontekście wymagań zrównoważonego budownictwa
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Jaromska, Ewa
Długość transmisji siły sprężającej w płytowych elementach strunobetonowych
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Kańka, Stanisław; Lisowicz, Tomasz
Moduł sprężystości betonów na kruszywie granitowym w świetle badań doświadczalnych
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Sokal, Piotr
Skręcane elementy z betonu sprężonego w świetle wybranych badań doświadczalnych
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz
Nieliniowa analiza MES wzmocnienia belek żelbetowych za pomocą sprężonych taśm z włókna węglowego
typ: artykuł
Seruga, Andrzej; Zych, Mariusz; Faustmann, Dariusz
Ocena skuteczności wzmocnienia dźwigarów żelbetowych za pomocą zewnętrznych stalowych cięgien bez przyczepności
typ: artykuł
Sieńko, Rafał; Szydłowski, Rafał
Badania zmian sił w cięgnach przekrycia dachowego pod wpływem oddziaływania w postaci fali akustycznej
typ: artykuł
Szydłowski, Rafał; Smaga, Andrzej
Odmienne podejście do projektowania stropów na belkach sprężonych dużej rozpiętości
typ: artykuł
Żółtowski, Krzysztof; Wasilewski, Bartosz
Analiza pracy nietypowego zakotwienia want – badania laboratoryjne
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/