Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 35

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2013
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 35
typ: numer czasopisma
Gosztyła, Marek; Figurska-Dudek, Joanna; Łaba, Mateusz
Zachowanie oryginalnych odkształceń obiektu jako zagadnienie konserwatorskie na przykładzie kościoła oo. Franciszkanów w Jaśle (cz. II)
typ: artykuł
Grygiel, Dorota
Schlesier Ehrenmal – pomnik ku czci Ślązaków w Wałbrzychu
typ: artykuł
Solisz, Iwona; Kowalik-Kociszewska, Dorota
Prace konserwatorskie i adaptacyjne w willi Fränkla w Prudniku
typ: artykuł
Krupa, Michał
Przemiany architektoniczne Skawiny w 2 połowie XIX i na początku XX wieku. Część I – zakłady przemysłowe
typ: artykuł
Kuśnierz, Kazimierz; Kuśnierz-Krupa, Dominika
Problematyka rekonstrukcji wież na zabytkowych ratuszach na przykładzie Sieniawy
typ: artykuł
Kwiatkowska-Kopka, Beata
Z badań nad domami opatów w klasztorach benedyktyńskich
typ: artykuł
Sarkowicz, Janusz
Sztuka sepulkralna – dawne koncepcje kamieniarskie zawarte w projektach zabytkowych grobowców Cmentarza Rakowickiego w Krakowie
typ: artykuł
Szyszko, Danuta
Zabójstwo miasta, zabójstwo przestrzeni. Manipulacje urbanistyczną tkanką miejską Sarajewa jako pochodna przemian politycznych
typ: artykuł
Wesołowski, Łukasz
Zalety podwójnej fasady z obudową szklaną w ochronie budynków i pierzei zabytkowych przy traktach komunikacji kołowej
typ: artykuł
Kondziela, Henryk
Andrzej Miarkowski (1945-2013)
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/