betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9872)
    Artykuły i Czasopisma (7166)
    Publikacje książkowe (487)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1835)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (38038)
Inne bazy bibliograficzne (13984)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1859)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Seria Monografia

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
ISSN 0869-097X
Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 5


Monografia. Architektura
typ: seria wydawnicza
Wydawca: Wydawnictwo PK

Monografia. Inżynieria Środowiska
typ: seria wydawnicza
Wydawca: Wydawnictwo PK

Monografia. Inżynieria Lądowa
typ: seria wydawnicza
Wydawca: Wydawnictwo PK

Monografia. Mechanika
typ: seria wydawnicza
Wydawca: Wydawnictwo PK

Monografia. Inżynieria i Technologia Chemiczna
typ: seria wydawnicza
Wydawca: Wydawnictwo PK


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/