betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37871)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 36

typ: numer czasopisma

  

Wariant tytułu Journal of Heritage Conservation
Data wydania 2014
ISSN 0860-2395
Kolekcja
Wiadomości Konserwatorskie
Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 10


Wiadomości Konserwatorskie : pismo Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków, nr 36
Typ: numer czasopisma
Jasieńko, Jerzy; Szyszka, Marcin
Ocena parametrów mechanicznych historycznych murów poprzez badania eksperymentalne w kontekście ich konserwacji konstrukcyjnej
Typ: artykuł
Malesza, Jarosław; Miedziałowski, Czesław; Malesza, Mikołaj
Techniczne aspekty odbudowy i utrzymania obiektów zespołu pokamedulskiego w Wigrach
Typ: artykuł
Wieczorek, Krzysztof
Konserwacja drewnianych struktur architektonicznych – nowe warunki, potrzeby i perspektywy
Typ: artykuł
Czubiński, Jacek
Wawelski spór Stanisława Tomkowicza z Adolfem Szyszko-Bohuszem
Typ: artykuł
Malik, Rafał
Skała. Uwagi na temat budowy miasta średniowiecznego w świetle najnowszych badań nad wielkością i kształtem działki lokacyjnej
Typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Kołaczyce na mapie Miega
Typ: artykuł
Kołodziejczyk, Piotr
Naturalne i antropogeniczne zagrożenia dla zabytków architektury nabatejskiej na terenie Petry i w południowej Jordanii
Typ: artykuł
Fitta, Agnieszka
Problematyka wielokulturowości w urbanistyce miast Andaluzji oraz Podkarpacia. Wybrane przykłady
Typ: artykuł
Kołodziejczyk, Katarzyna
Słowo, obraz, symbol. O wielości języków opisywania i wyrażania świata w kontekście kultury i sztuki
Typ: artykuł


© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/