Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIL

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 346
123456 ... 18
następne

Woźniczka, Piotr
Strategie bezpieczeństwa pożarowego wybranych szkieletów stalowych hal wielkogabarytowych
typ: rozprawa doktorska
Tekieli, Marcin
A vision-based measurement system for the analysis of structural element deformation fields
typ: rozprawa doktorska
Szewczyk, Bartłomiej
System sterowania i oceny relacji partnerskich w przedsięwzięciach budowlanych
typ: rozprawa doktorska
Wieczorek, Damian
Modelowanie kosztów cyklu życia budynków z uwzględnieniem czynników ryzyka
typ: rozprawa doktorska
Kijania-Kontak, Magda
Badania przyczepności między betonem wysokowartościowym a stalą wysokiej wytrzymałości
typ: rozprawa doktorska
Tkaczyk, Łukasz
Badania wybranych doczołowych połączeń śrubowych z imperfekcjami
typ: rozprawa doktorska
Puławska-Obiedowska, Sabina
Modelowanie dostępności miejskiego transportu zbiorowego
typ: rozprawa doktorska
Birr, Krystian
Modelowanie podziału zadań przewozowych w obszarach zurbanizowanych
typ: rozprawa doktorska
Zastawna-Rumin, Anna
Analiza efektywności stosowania materiałów fazowo-zmiennych w przegrodach polskich budynków niskoenergetycznych
typ: rozprawa doktorska
Kisiel, Paweł
Model approach for Polymer Flexible Joints in precast elements joints of concrete pavements
typ: rozprawa doktorska
Kisała, Dawid
Nośność i ugięcie belek zespolonych typu stalowa blacha-beton
typ: rozprawa doktorska
Faustmann, Dariusz Henryk
Wpływ iniekcji rys na pracę zginanych zarysowanych belek żelbetowych wzmocnionych stalowymi zewnętrznymi cięgnami bez przyczepności
typ: rozprawa doktorska
Surma, Mateusz
Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych z uwzględnieniem nadbetonu, opartych na podporach podatnych
typ: rozprawa doktorska
Pietrzak, Natalia
The influence of inertia forces on soil settlement under harmonic loading
typ: rozprawa doktorska
Rodacki, Konrad Mateusz
Nośność belek zespolonych drewniano-szklanych poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym
typ: rozprawa doktorska
Bąk, Radosław
Ocena wpływu strefy dylematu na bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną za pomocą miar pośrednich
typ: rozprawa doktorska
Tkaczyk, Anna
Nośność graniczna stalowych ustrojów ramowych w pożarze rozwiniętym – oszacowanie metodą kinematyczną
typ: rozprawa doktorska
Więcek, Paweł
Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności
typ: rozprawa doktorska
Kaleta, Jacek
Modele planowania dostaw autogazu do sieci stacji paliw
typ: rozprawa doktorska
Wcisło, Balbina
Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement
typ: rozprawa doktorska

123456 ... 18
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/