betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9238)
    Artykuły i Czasopisma (6785)
    Publikacje książkowe (474)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1765)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36218)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8986)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1805)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIL

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 306
123456 ... 16
następne

Więcek, Paweł
Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności
Typ: rozprawa doktorska
Kaleta, Jacek
Metody planowania dostaw autogazu do sieci stacji paliw
Typ: rozprawa doktorska
Wcisło, Balbina
Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement
Typ: rozprawa doktorska
Śladowski, Grzegorz
Wielokryterialny model decyzyjny wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych
Typ: rozprawa doktorska
Malara, Jarosław
Model szacowania wydajności pracy robotników budowlanych
Typ: rozprawa doktorska
Manterys, Tomasz
Wpływ obciążenia dróg ruchem pojazdów na aktywność osuwisk na terenach fliszu karpackiego
Typ: rozprawa doktorska
German, Magdalena
Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements
Typ: rozprawa doktorska
Klimczak, Marek
hp2 numerical homogenization for non-periodic viscoelastic materials
Typ: rozprawa doktorska
Sokal, Piotr
Wytrzymałość na docisk w betonach wysokiej wytrzymałości wzmocnionych stalowym zbrojeniem spiralnym
Typ: rozprawa doktorska
Szermer-Zaucha, Renata
Wpływ silnych wstrząsów górniczych na uszkodzenia budynków w powiązaniu z budową geologiczno–tektoniczną
Typ: rozprawa doktorska
Ferenc, Justyna
Zmienność losowa lokalnych cech wytrzymałościowych wybranych stopów aluminium
Typ: rozprawa doktorska
Murzyn, Izabela Joanna
Analiza odpowiedzi dynamicznej kładek dla pieszych na wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne
Typ: rozprawa doktorska
Lorenc, Augustyn
Wpływ metody klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego
Typ: rozprawa doktorska
Kubek, Daniel
Optymalizacja typu "robust" tras przewozu ładunków na obszarach miejskich
Typ: rozprawa doktorska
Nosal, Katarzyna
Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych
Typ: rozprawa doktorska
Kucharski, Rafał
Rerouting phenomena modelling of unexpected events in Dynamic Traffic Assignment
Typ: rozprawa doktorska
Jaromska, Ewa
Wpływ długości transmisji siły naciągowej i rozstawu cięgien sprężających na stan odkształcenia w strunobetonowej tarczy z betonu wysokiej wytrzymałości
Typ: rozprawa doktorska
Politalski, Wojciech
Przyrost naprężeń w wewnętrznych cięgnach bez przyczepności w betonowych, sprężonych elementach zginanych
Typ: rozprawa doktorska
Kaźmierczak, Szymon
Analiza pracy niezbrojonego styku w zbiornikach prefabrykowanych, sprężonych cięgnami bez przyczepności
Typ: rozprawa doktorska
Sobczyk, Szymon
Optymalne kształtowanie belek kablobetonowych
Typ: rozprawa doktorska

123456 ... 16
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/