betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIL

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Lądowej [L]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 321
123456 ... 17
następne

Surma, Mateusz
Nośność na ścinanie strunobetonowych płyt kanałowych z uwzględnieniem nadbetonu, opartych na podporach podatnych
Typ: rozprawa doktorska
Pietrzak, Natalia
The influence of inertia forces on soil settlement under harmonic loading
Typ: rozprawa doktorska
Rodacki, Konrad Mateusz
Nośność belek zespolonych drewniano-szklanych poddanych obciążeniom wielokrotnie zmiennym
Typ: rozprawa doktorska
Bąk, Radosław
Ocena wpływu strefy dylematu na bezpieczeństwo ruchu na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną za pomocą miar pośrednich
Typ: rozprawa doktorska
Tkaczyk, Anna
Nośność graniczna stalowych ustrojów ramowych w pożarze rozwiniętym – oszacowanie metodą kinematyczną
Typ: rozprawa doktorska
Więcek, Paweł
Zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji w sterowaniu zapasami towarów w warunkach niepewności
Typ: rozprawa doktorska
Kaleta, Jacek
Modele planowania dostaw autogazu do sieci stacji paliw
Typ: rozprawa doktorska
Wcisło, Balbina
Large strain thermomechanical material models accounting for inelasticity, instabilities and gradient enhancement
Typ: rozprawa doktorska
Śladowski, Grzegorz
Wielokryterialny model decyzyjny wyboru funkcji użytkowej w adaptacji budynków zabytkowych
Typ: rozprawa doktorska
Malara, Jarosław
Model szacowania wydajności pracy robotników budowlanych
Typ: rozprawa doktorska
Manterys, Tomasz
Wpływ obciążenia dróg ruchem pojazdów na aktywność osuwisk na terenach fliszu karpackiego
Typ: rozprawa doktorska
German, Magdalena
Modelling of chloride corrosion and resultant fracture in RC elements
Typ: rozprawa doktorska
Klimczak, Marek
hp2 numerical homogenization for non-periodic viscoelastic materials
Typ: rozprawa doktorska
Sokal, Piotr
Wytrzymałość na docisk w betonach wysokiej wytrzymałości wzmocnionych stalowym zbrojeniem spiralnym
Typ: rozprawa doktorska
Szermer-Zaucha, Renata
Wpływ silnych wstrząsów górniczych na uszkodzenia budynków w powiązaniu z budową geologiczno–tektoniczną
Typ: rozprawa doktorska
Ferenc, Justyna
Zmienność losowa lokalnych cech wytrzymałościowych wybranych stopów aluminium
Typ: rozprawa doktorska
Murzyn, Izabela Joanna
Analiza odpowiedzi dynamicznej kładek dla pieszych na wstrząsy sejsmiczne i parasejsmiczne
Typ: rozprawa doktorska
Lorenc, Augustyn
Wpływ metody klasyfikacji produktów na efektywność transportu wewnątrzmagazynowego
Typ: rozprawa doktorska
Kubek, Daniel
Optymalizacja typu "robust" tras przewozu ładunków na obszarach miejskich
Typ: rozprawa doktorska
Nosal, Katarzyna
Wpływ wybranych instrumentów zarządzania mobilnością na podział zadań przewozowych
Typ: rozprawa doktorska

123456 ... 17
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/