betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9815)
    Artykuły i Czasopisma (7126)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37836)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIŚ

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Środowiska [Ś]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 211
123456 ... 11
następne

Olczak, Piotr
Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych
Typ: rozprawa doktorska
Wójcik, Weronika
Racjonalizacja procesu wermikompostowania odpadów biodegradowalnych w kierunku otrzymania nawozu organicznego
Typ: rozprawa doktorska
Sacharczuk, Jacek
Modelowanie matematyczne instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania powietrznego, z akumulacją ciepła
Typ: rozprawa doktorska
Wąs, Krzysztof
Wpływ konstrukcji ściany lekkiej szkieletowej na zjawiska cieplno-wilgotnościowe w budynku pasywnym
Typ: rozprawa doktorska
Cichoń, Tomasz
Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych
Typ: rozprawa doktorska
Sadłowska-Sałęga, Agnieszka
Możliwości i ograniczenia obliczeniowego wyznaczania warunków cieplno-wilgotnościowych w budynkach historycznych
Typ: rozprawa doktorska
Jagoda, Agnieszka
Kofeina wskaźnikiem zanieczyszczenia antropogenicznego środowiska wodnego
Typ: rozprawa doktorska
Bąk, Joanna
Pomiar przepływu w grawitacyjnym przewodzie kanalizacyjnym na podstawie geometrii wypływającego strumienia
Typ: rozprawa doktorska
Uryga, Renata
Regulatory rozmyte sterujące pracą systemu zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przerzutów międzyzbiornikowych
Typ: rozprawa doktorska
Koś, Karolina
Właściwości geotechniczne osadów dennych zbiorników zaporowych w aspekcie ich wykorzystania do celów budownictwa ziemnego
Typ: rozprawa doktorska
Kowarska, Beata
Spalanie paliw alternatywnych w reaktorze fluidyzacyjnym z obniżeniem emisji tlenków azotu
Typ: rozprawa doktorska
Grzegorczuk-Nowacka, Milena
Adsorpcja kwasów fulwowych z wodnych roztworów
Typ: rozprawa doktorska
Muszyński, Krzysztof
Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie
Typ: rozprawa doktorska
Nering, Konrad
Mobilny system informacji hydrologicznej on-line z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu CASC2D i architektury klient-serwer
Typ: rozprawa doktorska
Beńko, Piotr
Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym
Typ: rozprawa doktorska
Studencka, Joanna
Metody oceny celowości wykorzystania źródeł geotermalnych do współpracy z systemem ciepłowniczym
Typ: rozprawa doktorska
Stachurek, Iwona
Układy biomedyczne poli(tlenku etylenu) biodegradowalne w środowisku wodnym
Typ: rozprawa doktorska
Porzuczek, Jan
Optymalizacja pracy paleniska fluidalnego w warunkach niestacjonarnych
Typ: rozprawa doktorska
Kosowska, Paulina
Pomiar i regulacja natężenia przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych za pomocą przepustnicy o zmodyfikowanym kształcie
Typ: rozprawa doktorska
Bielak, Sebastian
Ocena i prognoza stanu ekologicznego ekosystemu rzecznego na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego
Typ: rozprawa doktorska

123456 ... 11
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/