Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIŚ

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Środowiska [Ś]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 213
123456 ... 11
następne

Biskupski, Jacek
Techniczne, ekonomiczne i środowiskowe aspekty wprowadzania przydomowych odnawialnych źródeł energii w budynkach w Polsce
typ: rozprawa doktorska
Olczak, Piotr
Efektywność przetwarzania energii słonecznej w układach solarnych
typ: rozprawa doktorska
Wójcik, Weronika
Racjonalizacja procesu wermikompostowania odpadów biodegradowalnych w kierunku otrzymania nawozu organicznego
typ: rozprawa doktorska
Sacharczuk, Jacek
Modelowanie matematyczne instalacji słonecznej do przygotowania ciepłej wody użytkowej i ogrzewania powietrznego, z akumulacją ciepła
typ: rozprawa doktorska
Wąs, Krzysztof
Wpływ konstrukcji ściany lekkiej szkieletowej na zjawiska cieplno-wilgotnościowe w budynku pasywnym
typ: rozprawa doktorska
Cichoń, Tomasz
Ocena wieloaspektowa niezawodności systemu opomiarowania poboru i strat wody na podstawie doświadczeń eksploatacyjnych
typ: rozprawa doktorska
Sadłowska-Sałęga, Agnieszka
Możliwości i ograniczenia obliczeniowego wyznaczania warunków cieplno-wilgotnościowych w budynkach historycznych
typ: rozprawa doktorska
Jagoda, Agnieszka
Kofeina wskaźnikiem zanieczyszczenia antropogenicznego środowiska wodnego
typ: rozprawa doktorska
Bąk, Joanna
Pomiar przepływu w grawitacyjnym przewodzie kanalizacyjnym na podstawie geometrii wypływającego strumienia
typ: rozprawa doktorska
Uryga, Renata
Regulatory rozmyte sterujące pracą systemu zbiorników retencyjnych z uwzględnieniem przerzutów międzyzbiornikowych
typ: rozprawa doktorska
Koś, Karolina
Właściwości geotechniczne osadów dennych zbiorników zaporowych w aspekcie ich wykorzystania do celów budownictwa ziemnego
typ: rozprawa doktorska
Kowarska, Beata
Spalanie paliw alternatywnych w reaktorze fluidyzacyjnym z obniżeniem emisji tlenków azotu
typ: rozprawa doktorska
Grzegorczuk-Nowacka, Milena
Adsorpcja kwasów fulwowych z wodnych roztworów
typ: rozprawa doktorska
Muszyński, Krzysztof
Metoda sztucznych sieci neuronowych w prognozowaniu bieżącym zapotrzebowania na wodę w Krakowie
typ: rozprawa doktorska
Nering, Konrad
Mobilny system informacji hydrologicznej on-line z wykorzystaniem zmodyfikowanego modelu CASC2D i architektury klient-serwer
typ: rozprawa doktorska
Beńko, Piotr
Zwiększenie efektywności procesu denitryfikacji w wielofazowych reaktorach biologicznych z osadem czynnym
typ: rozprawa doktorska
Studencka, Joanna
Metody oceny celowości wykorzystania źródeł geotermalnych do współpracy z systemem ciepłowniczym
typ: rozprawa doktorska
Stachurek, Iwona
Układy biomedyczne poli(tlenku etylenu) biodegradowalne w środowisku wodnym
typ: rozprawa doktorska
Porzuczek, Jan
Optymalizacja pracy paleniska fluidalnego w warunkach niestacjonarnych
typ: rozprawa doktorska
Kosowska, Paulina
Pomiar i regulacja natężenia przepływu powietrza w instalacjach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych za pomocą przepustnicy o zmodyfikowanym kształcie
typ: rozprawa doktorska

123456 ... 11
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/