betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10206)
    Artykuły i Czasopisma (7377)
    Publikacje książkowe (708)
    Materiały konferencyjne (205)
    Prace dyplomowe (1880)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (15)
    Materiały informacyjne PK (31)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39259)
Inne bazy bibliograficzne (14067)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1942)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WM

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Mechaniczny [M]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 575
123456 ... 29
następne

Kaczor, Grzegorz
Rozwój zużycia typu scuffing w ruchu oscylacyjnym
typ: rozprawa doktorska
Tabin, Jakub
Modelling and experimental investigation of strain localization in discontinuous plastic flow at cryogenic temperatures
typ: rozprawa doktorska
Pilarczyk, Marcin
Analiza cieplno-wytrzymałościowa krytycznych elementów kotła energetycznego dużej mocy w warunkach nieustalonych
typ: rozprawa doktorska
Kopiczak, Bartosz
Przepływ wieloskładnikowych cieczy polimerowo-micelarnych w prostoosiowych rurach o przekroju kołowym
typ: rozprawa doktorska
Szczepka, Marcin
Synteza układu sterowania elektromechanicznego przekładni CVT dla układu napędowego pojazdu jednośladowego
typ: rozprawa doktorska
Kopeć, Piotr
Konwekcja mieszana na zewnętrznej powierzchni rur ożebrowanych wzdłużnie
typ: rozprawa doktorska
Majewski, Karol
Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych
typ: rozprawa doktorska
Nowak, Marek
Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych
typ: rozprawa doktorska
Cisek, Piotr
Modelowanie układu podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania z akumulatorem ciepła nagrzewanym elektrycznie
typ: rozprawa doktorska
Ścisło, Łukasz
Multimodal vibration control of a beam by application of piezoelectric elements
typ: rozprawa doktorska
Pitry, Rafał
Analiza hybrydowego układu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w aspekcie efektywności energetycznej
typ: rozprawa doktorska
Nowak-Ocłoń, Marzena
Modelowanie zjawisk przepływowo cieplnych w rurach ekranowych komór paleniskowych kotłów na parametry nadkrytyczne
typ: rozprawa doktorska
Krzemień, Piotr
Optymalizacja parametrów modelu zderzenia pojazdów metodą ewolucyjną
typ: rozprawa doktorska
Ciszkiewicz, Adam
Modeling of a human lumbar intervertebral joint mechanism
typ: rozprawa doktorska
Banaś, Aleksander
Solution of selected eigenproblems in nanomechanics
typ: rozprawa doktorska
Lindner, Ingo
In-process measurement system to control dimensional & process parameters
typ: rozprawa doktorska
Walczak, Paweł
Badania hydraulicznego układu sterowania kierownicą turbiny wodnej małej mocy
typ: rozprawa doktorska
Wach, Krzysztof
Metoda pomiaru przemieszczen koła względem nadwozia pojazdu
typ: rozprawa doktorska
Gromczak, Kamila
Validation model of coordinate measuring methods
typ: rozprawa doktorska
Marcinek, Dawid
Model of discontinuous plastic flow at temperature close to absolute zero
typ: rozprawa doktorska

123456 ... 29
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/