Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WM

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Mechaniczny [M]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 583
123456 ... 30
następne

Żmudka, Sabina
Wpływ dodatku tufu na własności kompozytów polimerowych
typ: rozprawa doktorska
Malec, Marcin
Wpływ parametrów konstrukcyjnych na trajektorię ruchu podwodnego robota mobilnego z napędem falowym
typ: rozprawa doktorska
Korniejenko, Kinga
Wpływ krótkich włókien na właściwości kompozytów z osnową geopolimerową
typ: rozprawa doktorska
Osuch-Słomka, Edyta
Metoda doboru parametrów badania odporności na zużycie ścierne twardych powłok przeciwzużyciowych
typ: rozprawa doktorska
Ryś, Maciej
Modelling of damage evolution in multiphase engineering materials
typ: rozprawa doktorska
Augustyn, Elżbieta
Redukcja drgań skrętnych belek przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych
typ: rozprawa doktorska
Romańska, Paulina
Kształtowanie właściwości kompozytów na osnowie poliamidów z surowców odnawialnych poprzez dobór rodzaju i ilości napełniaczy
typ: rozprawa doktorska
Machno, Magdalena
Obróbka elektrochemiczno–elektroerozyjna głębokich otworów w materiałach trudnoobrabialnych
typ: rozprawa doktorska
Kaczor, Grzegorz
Rozwój zużycia typu scuffing w ruchu oscylacyjnym
typ: rozprawa doktorska
Tabin, Jakub
Modelling and experimental investigation of strain localization in discontinuous plastic flow at cryogenic temperatures
typ: rozprawa doktorska
Pilarczyk, Marcin
Analiza cieplno-wytrzymałościowa krytycznych elementów kotła energetycznego dużej mocy w warunkach nieustalonych
typ: rozprawa doktorska
Kopiczak, Bartosz
Przepływ wieloskładnikowych cieczy polimerowo-micelarnych w prostoosiowych rurach o przekroju kołowym
typ: rozprawa doktorska
Szczepka, Marcin
Synteza układu sterowania elektromechanicznego przekładni CVT dla układu napędowego pojazdu jednośladowego
typ: rozprawa doktorska
Kopeć, Piotr
Konwekcja mieszana na zewnętrznej powierzchni rur ożebrowanych wzdłużnie
typ: rozprawa doktorska
Majewski, Karol
Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych
typ: rozprawa doktorska
Nowak, Marek
Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych
typ: rozprawa doktorska
Cisek, Piotr
Modelowanie układu podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania z akumulatorem ciepła nagrzewanym elektrycznie
typ: rozprawa doktorska
Ścisło, Łukasz
Multimodal vibration control of a beam by application of piezoelectric elements
typ: rozprawa doktorska
Pitry, Rafał
Analiza hybrydowego układu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w aspekcie efektywności energetycznej
typ: rozprawa doktorska
Nowak-Ocłoń, Marzena
Modelowanie zjawisk przepływowo cieplnych w rurach ekranowych komór paleniskowych kotłów na parametry nadkrytyczne
typ: rozprawa doktorska

123456 ... 30
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/