Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40924)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WM

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Mechaniczny [M]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 580
123456 ... 29
następne

Osuch-Słomka, Edyta
Metoda doboru parametrów badania odporności na zużycie ścierne twardych powłok przeciwzużyciowych
typ: rozprawa doktorska
Ryś, Maciej
Modelling of damage evolution in multiphase engineering materials
typ: rozprawa doktorska
Augustyn, Elżbieta
Redukcja drgań skrętnych belek przy zastosowaniu elementów piezoelektrycznych
typ: rozprawa doktorska
Romańska, Paulina
Kształtowanie właściwości kompozytów na osnowie poliamidów z surowców odnawialnych poprzez dobór rodzaju i ilości napełniaczy
typ: rozprawa doktorska
Machno, Magdalena
Obróbka elektrochemiczno–elektroerozyjna głębokich otworów w materiałach trudnoobrabialnych
typ: rozprawa doktorska
Kaczor, Grzegorz
Rozwój zużycia typu scuffing w ruchu oscylacyjnym
typ: rozprawa doktorska
Tabin, Jakub
Modelling and experimental investigation of strain localization in discontinuous plastic flow at cryogenic temperatures
typ: rozprawa doktorska
Pilarczyk, Marcin
Analiza cieplno-wytrzymałościowa krytycznych elementów kotła energetycznego dużej mocy w warunkach nieustalonych
typ: rozprawa doktorska
Kopiczak, Bartosz
Przepływ wieloskładnikowych cieczy polimerowo-micelarnych w prostoosiowych rurach o przekroju kołowym
typ: rozprawa doktorska
Szczepka, Marcin
Synteza układu sterowania elektromechanicznego przekładni CVT dla układu napędowego pojazdu jednośladowego
typ: rozprawa doktorska
Kopeć, Piotr
Konwekcja mieszana na zewnętrznej powierzchni rur ożebrowanych wzdłużnie
typ: rozprawa doktorska
Majewski, Karol
Badania i modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych w rurach spiralnie wewnętrznie ożebrowanych
typ: rozprawa doktorska
Nowak, Marek
Zastosowanie metody emisji akustycznej do oceny uszkodzeń stalowych konstrukcji mostowych
typ: rozprawa doktorska
Cisek, Piotr
Modelowanie układu podgrzewania wody w instalacji centralnego ogrzewania z akumulatorem ciepła nagrzewanym elektrycznie
typ: rozprawa doktorska
Ścisło, Łukasz
Multimodal vibration control of a beam by application of piezoelectric elements
typ: rozprawa doktorska
Pitry, Rafał
Analiza hybrydowego układu ogrzewania i zaopatrzenia w ciepłą wodę użytkową w aspekcie efektywności energetycznej
typ: rozprawa doktorska
Nowak-Ocłoń, Marzena
Modelowanie zjawisk przepływowo cieplnych w rurach ekranowych komór paleniskowych kotłów na parametry nadkrytyczne
typ: rozprawa doktorska
Krzemień, Piotr
Optymalizacja parametrów modelu zderzenia pojazdów metodą ewolucyjną
typ: rozprawa doktorska
Ciszkiewicz, Adam
Modeling of a human lumbar intervertebral joint mechanism
typ: rozprawa doktorska
Banaś, Aleksander
Solution of selected eigenproblems in nanomechanics
typ: rozprawa doktorska

123456 ... 29
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/