betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8866)
    Artykuły i Czasopisma (6566)
    Publikacje książkowe (395)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1686)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
    Kolekcja zasobów w trakcie skanowania i opracowania (16)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35246)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIiTCh

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 233
123456 ... 12
następne

Bradło, Dariusz
Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych
Typ: rozprawa doktorska
Gościniak, Łukasz
Badania nad zastosowaniem połączenia pogłębionego utleniania oraz wybranych metod fizykochemicznych w oczyszczaniu frakcji wodnej pochodzącej z procesu termicznej konwersji biomasy
Typ: rozprawa doktorska
Tarko, Barbara
Odzysk fosforu z mineralnych pozostałości po procesie termicznego przekształcania osadów ściekowych
Typ: rozprawa doktorska
Marszałek, Marta
Oczyszczanie fazy ciekłej z przetwarzania odpadów z produkcji trzody chlewnej
Typ: rozprawa doktorska
Kasprzyk, Wiktor
Poliestry zawierające cyklodekstryny do zastosowań w inżynierii tkankowej
Typ: rozprawa doktorska
Zabagło, Jadwiga
Termiczna dekompozycja opakowań aseptycznych z wykorzystaniem złożonego przepływu heterofazowego
Typ: rozprawa doktorska
Migas, Przemysław
Współspalanie odpadów gumowo-kompozytowych z paliwem gazowym w złożu fluidalnym
Typ: rozprawa doktorska
Larwa, Barbara
Analiza numeryczna i eksperymentalna przenoszenia ciepła w wymiennikach gruntowych
Typ: rozprawa doktorska
Jancia, Małgorzata
Synteza i charakterystyka elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS)
Typ: rozprawa doktorska
Famulska, Wioletta
Wpływ warunków termodestrukcji poliolefin na właściwości uzyskiwanych produktów
Typ: rozprawa doktorska
Skoneczna-Łuczków, Joanna
Analiza egzergetyczna wybranych procesów suszenia
Typ: rozprawa doktorska
Galica, Mateusz
Synteza i charakterystyka hybrydowych polimerów dla optoelektroniki
Typ: rozprawa doktorska
Sikora, Teodora
Mechanochemiczne wytwarzanie proszków ceramicznych i ceramiczno-metalicznych dla wybranych kompozytowych materiałów inżynierskich
Typ: rozprawa doktorska
Dworakowska, Sylwia
Synteza materiałów poliuretanowych z udziałem surowców odnawialnych pochodzenia roślinnego
Typ: rozprawa doktorska
Mikulska, Maria
Teoretyczne i eksperymentalne studia reakcji [2+3] cykloaddycji 1-podstawionych nitroetenów z (Z)-C,N-diarylonitronami oraz termoliza uzyskanych adduktów
Typ: rozprawa doktorska
Rojek, Piotr
Elastyczne materiały poliuretanowe z udziałem polioli z oleju rzepakowego
Typ: rozprawa doktorska
Berkowicz, Gabriela
Synteza 2,6-dimetylofenolu we fluidalnym złożu katalizatora żelazowo-chromowego
Typ: rozprawa doktorska
Tomasz M. Majka
Badania nad wytwarzaniem nanokompozytów poliamid 6/montmorylonit o polepszonych właściwościach użytkowych
Typ: rozprawa doktorska
Jankowski, Dawid
Spalanie złożonych materiałów polimerowych w reaktorze ze stacjonarnym złożem fluidalnym
Typ: rozprawa doktorska
Pater, Sebastian
Chłodzenie pasywne z wykorzystaniem instalacji hybrydowej z odnawialnymi źródłami energii
Typ: rozprawa doktorska

123456 ... 12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/