Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40924)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIiTCh

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 257
123456 ... 13
następne

Pluta, Klaudia
Kompozyty fosforanów wapnia do zastosowań w inżynierii tkankowej
typ: rozprawa doktorska
Lasoń, Elwira
Nanocząstki lipidowe jako nośniki substancji aktywnych biologicznie
typ: rozprawa doktorska
Boroń, Dominika
Modelowanie i analiza nieliniowa stanów stacjonarnych hybrydowych bioreaktorów fluidyzacyjnych
typ: rozprawa doktorska
Gierada, Maciej
Katalizator CrOx/SiO2 – modelowanie form powierzchniowych oraz studia nad mechanizmem polimeryzacji etylenu
typ: rozprawa doktorska
Prończuk, Mateusz
Badania hydrodynamiki hybrydowego fluidyzacyjnego aparatu airlift z cyrkulacją zewnętrzną
typ: rozprawa doktorska
Darvishzad, Termeh
Electrooxidation of guanine – the use in quantifying antioxidant activity and nanomolar electroanalysis
typ: rozprawa doktorska
Wiener, Marzena
Metody doboru parametrów prowadzenia procesów kopolimeryzacji na przykładzie kopolimeryzacji chlorku winylu z propylenem
typ: rozprawa doktorska
Kącka-Zych, Agnieszka
Teoretyczne studia nad mechanizmem eliminacji kwasów karboksylowych z estrów nitroalkoholi
typ: rozprawa doktorska
Kurleto, Kamil
Teoretyczne badania struktury form tlenkowych molibdenu i wolframu na krzemionce oraz ich aktywności w metatezie olefin
typ: rozprawa doktorska
Kurowski, Grzegorz
Możliwości zastosowania produktów ubocznych przemysłu chemicznego w otrzymywaniu ekologicznych preparatów do usuwania powłok lakierniczych
typ: rozprawa doktorska
Sienkiewicz, Anna
Synteza i właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych
typ: rozprawa doktorska
Malinowska, Magdalena
Synteza i badanie właściwości estrów lupeolu
typ: rozprawa doktorska
Chwastowski, Jarosław
Procesy bioremediacji toksycznych związków chromu z użyciem mikroorganizmów oraz materii organicznej
typ: rozprawa doktorska
Starzak, Karolina
Analityka pochodnych betalainowych o potencjalnej aktywności biologicznej
typ: rozprawa doktorska
Bradło, Dariusz
Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych
typ: rozprawa doktorska
Gościniak, Łukasz
Badania nad zastosowaniem połączenia pogłębionego utleniania oraz wybranych metod fizykochemicznych w oczyszczaniu frakcji wodnej pochodzącej z procesu termicznej konwersji biomasy
typ: rozprawa doktorska
Tarko, Barbara
Odzysk fosforu z mineralnych pozostałości po procesie termicznego przekształcania osadów ściekowych
typ: rozprawa doktorska
Marszałek, Marta
Oczyszczanie fazy ciekłej z przetwarzania odpadów z produkcji trzody chlewnej
typ: rozprawa doktorska
Kasprzyk, Wiktor
Poliestry zawierające cyklodekstryny do zastosowań w inżynierii tkankowej
typ: rozprawa doktorska
Zabagło, Jadwiga
Termiczna dekompozycja opakowań aseptycznych z wykorzystaniem złożonego przepływu heterofazowego
typ: rozprawa doktorska

123456 ... 13
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/