betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9836)
    Artykuły i Czasopisma (7147)
    Publikacje książkowe (486)
    Materiały konferencyjne (194)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (162)
    Prace dyplomowe (1819)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (29)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37874)
Inne bazy bibliograficzne (9032)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1851)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIiTCh

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej [C]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 248
123456 ... 13
następne

Kurleto, Kamil
Teoretyczne badania struktury form tlenkowych molibdenu i wolframu na krzemionce oraz ich aktywności w metatezie olefin
Typ: rozprawa doktorska
Kurowski, Grzegorz
Możliwości zastosowania produktów ubocznych przemysłu chemicznego w otrzymywaniu ekologicznych preparatów do usuwania powłok lakierniczych
Typ: rozprawa doktorska
Sienkiewicz, Anna
Synteza i właściwości nowych materiałów epoksydowo-poliuretanowych otrzymywanych z wykorzystaniem modyfikowanych olejów roślinnych
Typ: rozprawa doktorska
Malinowska, Magdalena
Synteza i badanie właściwości estrów lupeolu
Typ: rozprawa doktorska
Chwastowski, Jarosław
Procesy bioremediacji toksycznych związków chromu z użyciem mikroorganizmów oraz materii organicznej
Typ: rozprawa doktorska
Starzak, Karolina
Analityka pochodnych betalainowych o potencjalnej aktywności biologicznej
Typ: rozprawa doktorska
Bradło, Dariusz
Uszlachetnione mikrosfery glinokrzemianowe jako napełniacz kompozytów polimerowych
Typ: rozprawa doktorska
Gościniak, Łukasz
Badania nad zastosowaniem połączenia pogłębionego utleniania oraz wybranych metod fizykochemicznych w oczyszczaniu frakcji wodnej pochodzącej z procesu termicznej konwersji biomasy
Typ: rozprawa doktorska
Tarko, Barbara
Odzysk fosforu z mineralnych pozostałości po procesie termicznego przekształcania osadów ściekowych
Typ: rozprawa doktorska
Marszałek, Marta
Oczyszczanie fazy ciekłej z przetwarzania odpadów z produkcji trzody chlewnej
Typ: rozprawa doktorska
Kasprzyk, Wiktor
Poliestry zawierające cyklodekstryny do zastosowań w inżynierii tkankowej
Typ: rozprawa doktorska
Zabagło, Jadwiga
Termiczna dekompozycja opakowań aseptycznych z wykorzystaniem złożonego przepływu heterofazowego
Typ: rozprawa doktorska
Migas, Przemysław
Współspalanie odpadów gumowo-kompozytowych z paliwem gazowym w złożu fluidalnym
Typ: rozprawa doktorska
Larwa, Barbara
Analiza numeryczna i eksperymentalna przenoszenia ciepła w wymiennikach gruntowych
Typ: rozprawa doktorska
Jancia, Małgorzata
Synteza i charakterystyka elastomerów poliuretanowych modyfikowanych poliedrycznymi silseskwioksanami (POSS)
Typ: rozprawa doktorska
Bartecka-Meyer, Gabriela
Badanie właściwości kompozytów poliuretanowo – gumowych otrzymanych z wyrobów poużytkowych
Typ: rozprawa doktorska
Famulska, Wioletta
Wpływ warunków termodestrukcji poliolefin na właściwości uzyskiwanych produktów
Typ: rozprawa doktorska
Skoneczna-Łuczków, Joanna
Analiza egzergetyczna wybranych procesów suszenia
Typ: rozprawa doktorska
Galica, Mateusz
Synteza i charakterystyka hybrydowych polimerów dla optoelektroniki
Typ: rozprawa doktorska
Sikora, Teodora
Mechanochemiczne wytwarzanie proszków ceramicznych i ceramiczno-metalicznych dla wybranych kompozytowych materiałów inżynierskich
Typ: rozprawa doktorska

123456 ... 13
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/