betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9495)
    Artykuły i Czasopisma (6920)
    Publikacje książkowe (479)
    Materiały konferencyjne (191)
    Definiowanie Przestrzeni Architektonicznej (71)
    Prace dyplomowe (1808)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (12)
    Materiały informacyjne PK (27)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (37065)
Inne bazy bibliograficzne (9003)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1822)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Rozprawy doktorskie WIEiK

typ: zbiór prac doktorskich

  

Afiliacja publikacji/Instytut PK Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej [E]
Kolekcja
Rozprawy doktorskie PK
Prace dyplomowe /Elementy tej kolekcji: 17

Sieja, Marek
Metrologiczna ocena dokładności systemów przeznaczonych do pomiarów dynamicznych i jej realizacja na wybranych przykładach
Typ: rozprawa doktorska
Dudzik, Marek
Analiza możliwości ograniczenia składowej przemiennej momentu elektromagnetycznego w silniku ASM sterowanym wektorowo w napędach trakcyjnych
Typ: rozprawa doktorska
Fernández Gómez, Alejandro
Simulink models of faulty induction machines for drives applications
Typ: rozprawa doktorska
Sieńko, Tomasz
Strategie sterowania przekształtnikiem macierzowym do wysokosprawnych siłowni gazowych
Typ: rozprawa doktorska
Pędrak, Grzegorz
Generatory sygnałów stochastycznych w przetwornikach analogowo-cyfrowych
Typ: rozprawa doktorska
Radzik, Michał
Algorytm bezpośredniego określania stanów ustalonych w maszynach synchronicznych z uwzględnieniem równania ruchu
Typ: rozprawa doktorska
Szular, Zbigniew
Koncepcje przekształtników tyrystorowych o zmiennej topologii połączeń w aspekcie zastosowania do rozruchu silników indukcyjnych klatkowych
Typ: rozprawa doktorska
Krzyk, Przemysław
Analiza porównawcza słabo nieliniowych sinusoidalnych drgań samowzbudnych w autonomicznych układach analogowych i cyfrowych
Typ: rozprawa doktorska
Borkowski, Dariusz
Analiza pracy przekształtnika macierzowego jako łącznika w systemie elektroenergetycznym
Typ: rozprawa doktorska
Czuchra, Wojciech
Metody analizy i obniżania zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych występujących w obwodach elektrycznych wskutek oddziaływania przekształtników energoelektronicznych pojazdów trakcyjnych
Typ: rozprawa doktorska
Tomczyk, Krzysztof
Komputerowo wspomagany system do wyznaczania granicznych wartości błędów dynamicznych wybranych układów pomiarowych
Typ: rozprawa doktorska
Sułowicz, Maciej
Diagnostyka silników indukcyjnych metodami sztucznej inteligencji
Typ: rozprawa doktorska
Zając, Wacław
Analiza stanów nieustalonych w sieciach elektroenergetycznych średnich napięć z udziałem dużych maszyn synchronicznych i asynchronicznych w warunkach zakłóceń w zasilaniu
Typ: rozprawa doktorska
Gądek, Krzysztof
Pomiarowa analiza stanu zamocowania kotew stalowych w górotworze
Typ: rozprawa doktorska
El Hayek, Joseph
Parameters analysis of multi-windings traction transformers
Typ: rozprawa doktorska
Feliks, Jerzy
Sterowanie procesem brykietowania ze względu na niezawodność urządzenia i jakość wyrobu
Typ: rozprawa doktorska
Jaraczewski, Marcin
Synteza energetycznie optymalnych obwodów dopasowujących
Typ: rozprawa doktorska


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/