betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8846)
    Artykuły i Czasopisma (6548)
    Publikacje książkowe (395)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1686)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35224)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Prace naukowe i książki

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 35
12
następne

Wojnar, Leszek
Kreski
Typ: książka
Jeleński, Tomasz; Racoń-Leja, Kinga; Leja, Marek
Modernizacja Stacji Kraków Bonarka - nowy węzeł transportowy KrOF - raport z konsultacji z wnioskodawcami i interesariuszami projektów ZIT
Typ: książka
Idzi, Piotr
Artefakty 2.0
Typ: książka
Badowski, Andrzej [Oprac.]
Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów przez rocznik 1959-1965 na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej
Typ: książka

Selected Topics in Modern Mathematics - Edition 2014
Typ: książka
Kubis, Sebastian
Współistnienie faz i ich stabilność w gęstej materii nukleonowej
Typ: rozprawa habilitacyjna
Jasiński, Radomir
Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków
Typ: książka
Szczepanek, Robert
Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS
Typ: książka
Wierzbicki, Robert
Wodociągi Krakowa
Typ: książka
Winiarska, Teresa [Red. merytoryczny]
Zajęcia wyrównawcze z matematyki : materiały pomocnicze
Typ: podręcznik/skrypt
Majka, Tomasz M.
Napisałem... Kiedyś... Coś...
Typ: książka
Jaśtal, Jacek
Natura cnoty. Problematyka emocji w neoarystotelesowskiej etyce cnót
Typ: książka
Wojnar, Leszek
Ukłucie uczucia
Typ: książka
Böhm, Aleksander
Planowanie przestrzenne dla architektów krajobrazu : o czynniku kompozycji : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
Typ: książka
Baran-Gurgul, Katarzyna
Zbiór zadań z hydrauliki z rozwiązaniami : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
Typ: podręcznik/skrypt
Kowicki, Marek
Współczesna agora : wybrane problemy kształtowania ośrodków usługowych dla małych społeczności lokalnych
Typ: książka
Michałowski, Tadeusz; Nizińska-Pstrusińska, Maria; Sztark, Wanda; Baterowicz, Anna
Ćwiczenia laboratoryjne z chemii analitycznej : analiza miareczkowa i wagowa
Typ: książka
Książyński, Krzysztof Wojciech
Hydraulika : zestawienie pojęć i wzorów stosowanych w budownictwie : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
Typ: książka
Wojnar, Leszek; Kurzydłowski, Krzysztof J.; Szala, Janusz
Praktyka analizy obrazu
Typ: książka
Michałowski, Tadeusz
Obliczenia w chemii analitycznej z elementami programowania komputerowego : podręcznik dla studentów wyższych szkół technicznych
Typ: książka

12
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/