Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40918)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Prace naukowe i książki

typ: zbiór książek

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 53
123
następne

Sikora, Elżbieta
Cosmetic emulsions : monograph
typ: książka
Butmanowicz-Dębicka, Iwona; Jaśtal, Jacek
Czas i bezczasowość. Konstrukcje społeczne i doświadczenia osobowe
typ: książka

ECLAS Conference Ghent 2018 : Book of Proceeding
typ: książka
German, Janusz
Wprowadzenie do mechaniki pękania
typ: książka

Nowoczesne projektowanie i realizacja konstrukcji budowlanych 2018 : praca zbiorowa
typ: książka
Niemczewska-Wójcik, Magdalena
Dualny system charakteryzowania powierzchni technologicznej i eksploatacyjnej warstwy wierzchniej elementów trących
typ: książka
Szczepanek, Robert
Systemy informacji przestrzennej z QGIS : podręcznik akademicki. Cz. 1 i 2
typ: książka
Styrylska, Teresa
Termodynamika
typ: książka
Wrana, Bogumił
Soil dynamics – computation models
typ: książka
Wojnar, Leszek
Kreski
typ: książka
Jeleński, Tomasz; Racoń-Leja, Kinga; Leja, Marek
Modernizacja Stacji Kraków Bonarka - nowy węzeł transportowy KrOF - raport z konsultacji z wnioskodawcami i interesariuszami projektów ZIT
typ: książka
Idzi, Piotr
Artefakty 2.0
typ: książka
Badowski, Andrzej [Oprac.]
Jubileusz 50-lecia ukończenia studiów przez rocznik 1959-1965 na Wydziale Budownictwa Wodnego Politechniki Krakowskiej
typ: książka
Gorczyca, Bożena [Oprac.]; Kot, Paulina [Oprac.]; Kraus, Anna [Oprac.]; Strojna-Krzystanek, Anna [Oprac.]; Zawrzykraj, Anna [Oprac.]
Leopolis semper fidelis : katalog wystawy
typ: książka

Selected Topics in Modern Mathematics - Edition 2014
typ: książka
Jeleński, Tomasz ; Jarzębska, Anna; Woźniak-Szpakiewicz, Ewelina
Porozmawiajmy o Mariackiej : raport z badań i warsztatów PPS
typ: książka
Ganczarski, Artur; Skrzypek, Jacek
Mechanika nowoczesnych materiałów : modele, anizotropia, powierzchnie graniczne, materiały kompozytowe, procesy dyssypatywne
typ: książka
Kubis, Sebastian
Współistnienie faz i ich stabilność w gęstej materii nukleonowej
typ: książka
Jasiński, Radomir
Preparatyka alifatycznych nitrozwiązków
typ: książka
Szczepanek, Robert
Systemy informacji przestrzennej z Quantum GIS
typ: książka

123
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/