betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9285)
    Artykuły i Czasopisma (6812)
    Publikacje książkowe (475)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1784)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36456)
Inne bazy bibliograficzne (8990)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1809)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Artykuły z różnych czasopism

typ: zbiór artykułów

  

Kolekcja
Artykuły i CzasopismaElementy tej kolekcji: 196
123456 ... 10
następne

Bujakiewicz-Korońska, Renata; Koroński, Jan
The life of Tadeusz Banachiewicz and his scientific activity
Typ: artykuł
Siwczyńska, Zuzanna
Zniekształcenia modulacyjne filtrów cyfrowych – modeli linii długiej
Typ: artykuł
Sieńko, Rafał; Bednarski, Łukasz; Howiaki, Tomasz
Continuous structural health monitoring of selected geotechnical quantities within Kościuszko Mound in Cracow
Typ: artykuł
Gałek, Helena; Radzicka, Joanna
Biblioteka na szlaku – sprawozdanie z niestandardowych działań promocyjnych w Bibliotece Politechniki Krakowskiej
Typ: artykuł
Bogdanowska, Monika
Historia malowana, czyli opowieść o insurekcji kościuszkowskiej w obrazach Michała Stachowicza
Typ: artykuł
Starowicz, Wiesław
Karta praw pasażera miejskiego transportu zbiorowego
Typ: artykuł
Cebula, Artur
A device for measuring the heat flux on the cylinder outer surface in a cross-flow
Typ: artykuł
Maniowski, Michał; Para, Sławomir ; Knapczyk, Marcin
Modernisation of a test rig for determination of vehicle shock absorber characteristics by considering vehicle suspension elements and unsprung masses
Typ: artykuł
Kluziewicz, Michał; Maniowski, Michał
Calibration procedure of measuring system for vehicle wheel load estimation
Typ: artykuł
Maniowski, Michał
Multi-criteria optimization of chassis parameters of Nissan 200 SX for drifting competitions
Typ: artykuł
Maniowski, Michał
Optimisation of driver actions in RWD race car including tyre thermodynamics
Typ: artykuł
Jeleński, Tomasz
Workshop Methods of Sustainable Public Space Design
Typ: artykuł
Piekarski, Marian
Wybrane metody badania przydatności zawodowej pracownika
Typ: artykuł
Piekarski, Marian
Polska "szkoła twórcza" Henryka Rowida: implikacje dla rozwoju zawodowego
Typ: artykuł
Zachariasz, Agata
O architekturze krajobrazu, kompozycji krajobrazu i specjalistycznej terminologii – rozważania wprowadzające
Typ: artykuł
Zieliński, Miłosz; Sypek, Ewelina
Idea Formy Otwartej Oskara Hansena jako podstawa kształtowania obiektów kultury warunkujących rewitalizację przestrzeni
Typ: artykuł
Campanella, A.; Holderer, O.; Raftopoulos, K.N.; Papadakis, C.M.; Staropoli, M.P.; Appavou, M.S.; Büschbaum, P.; Frielinghaus, H.
Multi-stage freezing of HEUR polymer network with magnetite nanoparticles
Typ: artykuł
Lenartowicz, J. Krzysztof
Juliusza Żórawskiego pojęcie ograniczonej złożności
Typ: artykuł
Hernik, Szymon
Wear resistance of piston sleeve made of layered material structure: MMC A356R, anti-abrasion layer and FGM interface
Typ: artykuł
Koroński, Jan
Prace matematyczne w Roczniku Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1817-1872)
Typ: artykuł

123456 ... 10
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/