Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 14. Architektura z. 6-A2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 25
12
następne

Sołtys, Jacek
Struktura miasta, a zasady rozwoju zrównoważonego – wybrane problemy
typ: artykuł
Schneider-Skalska, Grażyna
Oszczędność zużycia terenu, a jakość życia
typ: artykuł
Kamionka, Lucjan
Standardy architektury zrównoważonej, jako istotny czynnik miasta oszczędnego na przykładzie wybranych programów certyfikacyjnych
typ: artykuł
Palej, Anna
Farmy miejskie – przedsięwzięcia wspomagające strategie zrównoważonego rozwoju miast
typ: artykuł
Paprzyca, Krystyna
Środowiskowe oczekiwania dotyczące budynków
typ: artykuł
Kupiec-Hyła, Danuta
Przyjazne miejsce zamieszkania
typ: artykuł
Palej, Michał
Hybrydy – nowe elementy w strukturze miast
typ: artykuł
Gulińska, Anna; Basista, Zofia
Poprawa jakości życia
typ: artykuł
Martyka, Anna
Oszczędne gospodarowanie czasem we współczesnym mieście
typ: artykuł
Pluta, Katarzyna
Ruch pieszy i dostępność – główne wyznaczniki przyjaznych przestrzeni publicznych
typ: artykuł
Golędzinowska, Anna
Rower w mieście – polskie doświadczenia
typ: artykuł
Januchta-Szostak, Anna
Miasto w symbiozie z wodą
typ: artykuł
Setkowicz, Piotr
Budynki wysokie – uwagi o miejscu konsumpcji na pokaz w mieście oszczędnym
typ: artykuł
Rzegocińska-Tyżuk, Barbara
Przestrzeń sportu w mieście – aspekt oszczędności
typ: artykuł
Kaźmierczak, Bartosz
Rozwój turystyki zrównoważonej szansą na wykorzystanie potencjałów małych miast
typ: artykuł
Włoch-Szymla, Agnieszka
Wiedeń – miasto oszczędne
typ: artykuł
Bugno-Janik, Agnieszka; Janik, Marek
Możliwości i ograniczenia racjonalnego zarządzania przestrzenią publiczną miasta na przykładzie Tarnowskich Gór
typ: artykuł
Skiba, Marta; Bazan-Krzywoszańska, Anna
Polityka przestrzenna Zielonej Góry źródłem zagrożeń dla zrównoważonego rozwoju miasta
typ: artykuł
Zabawa-Krzypkowska, Joanna
Jak funkcjonuje przestrzeń społeczna w środowisku mieszkaniowym? Studium przypadku z Gliwic
typ: artykuł
Michalski, Marcin
Skutki realizacji wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej na obrzeżach miast na przykładzie Wrocławia
typ: artykuł

12
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/