Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 15. Architektura z. 7-A2

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 83
12345
następne

Gała-Walczowska, Monika
Willa na Lazurowym Wybrzeżu
typ: artykuł
Bal, Wojciech
W architektonicznym tyglu – refleksje o przemianach współczesnej architektury
typ: artykuł
Barnaś, Janusz
Fenomen architektury Gaudiego
typ: artykuł
Bartnicka, Małgorzata
Wczoraj, dziś i jutro w promieniach słonecznych (?)
typ: artykuł
Bieske-Matejak, Alicja
Architektura krajobrazu w obszarach zurbanizowanych wobec wyzwań współczesnego miasta
typ: artykuł
Bigaj, Przemysław
Geneza twórczego pluralizmu we współczesnej architekturze – quo vadis architekturo?
typ: artykuł
Bizio, Krzysztof
Narracje struktury w architekturze współczesnej. Wybrane aspekty
typ: artykuł
Chmielewski, Wojciech
Spektakl emocji
typ: artykuł
Cisek, Ewa
Interaktywna architektura dźwięku
typ: artykuł
Czechowicz, Jacek
Architektura sakralna Krakowa od połowy XIX wieku – przeszłość i teraźniejszość
typ: artykuł
Dolistowska, Małgorzata
Miasta wielokrotnego zapisu – ikonosfera nowych przestrzeni tożsamości
typ: artykuł
Dworzak-Żak, Ewa
Dematerializacja architektury
typ: artykuł
Frysztak, Anna
Jak projektować – zmiana paradygmatu?
typ: artykuł
Galas, Marcin
Forma wydrążona
typ: artykuł
Gawryluk, Dorota
„Dziś” architektury sakralnej w małych miastach Podlasia
typ: artykuł
Gilewicz, Witold
Produkt architektoniczny
typ: artykuł
Grodzicki, Paweł
Maszyna do architektury
typ: artykuł
Grycel, Janusz
Duch miejsca odczytany na nowo
typ: artykuł
Gubańska, Renata
Percepcja współczesnej architektury Wrocławia
typ: artykuł
Gubański, Janusz
Architektura obiektów poprzemysłowych we współczesnych adaptacjach
typ: artykuł

12345
następne

© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/