betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8947)
    Artykuły i Czasopisma (6597)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35439)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Fragmenty książek

typ: rozdziały

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 86
12345
następne

Hudym, Vasyl; Jagiełło, Adam St.
Budowa linii napowietrznych
Typ: fragment książki
Zieliński, Miłosz
Krajobraz metropolii na przykładzie współczesnego Pekinu – poszukiwanie tożsamości
Typ: fragment książki
Kowalski, Przemysław
Znaczenie zielonej infrastruktury w układzie przestrzennym wielkich miast: lekcja Pekinu, Szanghaju i Shenzhen
Typ: fragment książki
Idzi, Piotr
Pojednanie
Typ: fragment książki
Przecherski, Piotr; Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stéphane; Siudy, Andrzej
Zastosowanie metody statystycznej HSTP do oceny procesów degradacji zapory w Kozłowej Górze na podstawie pomiarów piezometrycznych
Typ: fragment książki
Jeleński, Tomasz
Preface
Typ: fragment książki
Jeleński, Tomasz
Tradition and heritage in the image of Kraków
Typ: fragment książki
Opaliński, Paweł; Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stephane; Siudy, Andrzej
Wykorzystanie termohydraulicznego modelu numerycznego do analizy danych z systemu termomonitoringu zapory Kozłowa Góra w celu weryfikacji hipotezy o nasileniu procesów filtracyjno-erozyjnych w podłożu
Typ: fragment książki
Pawłowska, Krystyna
Tradition in the contemporary city landscape : A Polish Japanese comparative study
Typ: fragment książki
Nassery, Farid
BIM technology in preservation of historical city buildings
Typ: fragment książki
Wąsacz, Józef; Bajor, Barbara; Idzi, Piotr
The didactic process at the atelier of sculpture, prepared for students of architecture
Typ: fragment książki
Bogdanowska, Monika
Drawing as a source of feedback during analytical studies
Typ: fragment książki
Bojanowski, Krzysztof
Hierarchy and articulation of public space in an Urban tissue – on the examples of university cities as Krakow and Knoxville, Tennessee
Typ: fragment książki
Mełges, Hubert; Mełges, Małgorzata
Designing in Kraków’s conservation areas (based on selected examples of own projects implementation)
Typ: fragment książki
Haupt, Patrycja
Local identity – key to successful public space : the rehabilitation process of Azory neighbourhood as one of the possible responses to the problems of the city of Kraków
Typ: fragment książki
Podhalański, Bogusław
Revitalization of the Collegium Broscianum courtyard
Typ: fragment książki
Sroczyńska, Jolanta
Community wisdom vs. the professional conservators’ approach : the Rynek Underground Museum in Kraków as an example of a distinguished, modern idea of presenting cultural heritage in the historical centres of cities
Typ: fragment książki
Franta, Julian
The role of railway stations in the formation of a new quality of indoor and outdoor public spaces in defined urban structure of Milan downtown
Typ: fragment książki
Dudzic-Gyurkovich, Karolina
Transformations of historic urban tissue in Lisbon
Typ: fragment książki
Gyurkovich, Mateusz
The role of culture in re-using postindustrial heritage of European cities
Typ: fragment książki

12345
następne

© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/