Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10317)
    Artykuły i Czasopisma (7459)
    Publikacje książkowe (715)
    Materiały konferencyjne (212)
    Prace dyplomowe (1891)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (18)
    Materiały informacyjne PK (32)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (39982)
Inne bazy bibliograficzne (14252)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7362)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1944)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Fragmenty książek

typ: zbiór rozdziałów

  

Kolekcja
Publikacje książkoweElementy tej kolekcji: 92
12345
następne

Hodor, Katarzyna; Fekete, Albert; Matusik, Agnieszka
The future of Planty Park in Cracow compared to other examples of city walls being transformed into urban parks
typ: fragment książki
Ryszard, Knosala; Wasilewska, Barbara; Boratyńska-Sala, Anna
Tworzenie innowacyjnych rozwiązań
typ: fragment książki
Furyk-Grabowska, Karolina; Kiełbus, Anna
Develop an innovative compensation solution for functional disorders of the hand
typ: fragment książki
Gorczyca, Bożena; Kot, Paulina; Kraus, Anna; Strojna-Krzystanek, Anna
Uczeni lwowscy i ich wkład w rozwój nauk technicznych -  na podstawie Kolekcji Lwowiana Biblioteki Politechniki Krakowskiej
typ: fragment książki
Wąsacz Józef
Józef Wąsacz
typ: fragment książki
Wąsacz, Józef
W rytmie serca
typ: fragment książki
Bogdanowska, Monika
Interdyscyplinarny Słownik Wielojęzyczny on-line – możliwości i ograniczenia
typ: fragment książki
Hudym, Vasyl; Jagiełło, Adam St.
Budowa linii napowietrznych
typ: fragment książki
Zieliński, Miłosz
Krajobraz metropolii na przykładzie współczesnego Pekinu – poszukiwanie tożsamości
typ: fragment książki
Kowalski, Przemysław
Znaczenie zielonej infrastruktury w układzie przestrzennym wielkich miast: lekcja Pekinu, Szanghaju i Shenzhen
typ: fragment książki
Idzi, Piotr
Pojednanie
typ: fragment książki
Przecherski, Piotr; Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stéphane; Siudy, Andrzej
Zastosowanie metody statystycznej HSTP do oceny procesów degradacji zapory w Kozłowej Górze na podstawie pomiarów piezometrycznych
typ: fragment książki
Piekarski, Marian
Efektywność działań procesów doradczych w realizacji programu doradztwa edukacyjno-zawodowego w małopolskich szkołach zawodowych w ramach projektu "Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce"
typ: fragment książki
Jeleński, Tomasz
Preface
typ: fragment książki
Jeleński, Tomasz
Tradition and heritage in the image of Kraków
typ: fragment książki
Opaliński, Paweł; Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stephane; Siudy, Andrzej
Wykorzystanie termohydraulicznego modelu numerycznego do analizy danych z systemu termomonitoringu zapory Kozłowa Góra w celu weryfikacji hipotezy o nasileniu procesów filtracyjno-erozyjnych w podłożu
typ: fragment książki
Pawłowska, Krystyna
Tradition in the contemporary city landscape : A Polish Japanese comparative study
typ: fragment książki
Nassery, Farid
BIM technology in preservation of historical city buildings
typ: fragment książki
Wąsacz, Józef; Bajor, Barbara; Idzi, Piotr
The didactic process at the atelier of sculpture, prepared for students of architecture
typ: fragment książki
Bogdanowska, Monika
Drawing as a source of feedback during analytical studies
typ: fragment książki

12345
następne

© 2009 - 2018 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/