betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9238)
    Artykuły i Czasopisma (6785)
    Publikacje książkowe (474)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1765)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36218)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8986)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1805)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Monografia. Mechanika

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Seria Monografia
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 12

Mikuła, Janusz [Red.]
Rozwiązania proekologiczne w zakresie produkcji : praca zbiorowa. T. 1, Nowoczesne materiały kompozytowe przyjazne środowisku
Typ: rozprawa habilitacyjna
Śliwiński, Krzysztof
Wpływ tlenowego wzbogacania mieszanki na wskaźniki robocze i ekologiczne silników o zapłonie iskrowym
Typ: rozprawa habilitacyjna
Sowa, Andrzej
Ocena stanu technicznego pojazdów szynowych na podstawie cech zdeterminowanych
Typ: rozprawa habilitacyjna
Bielski, Jan
Wybrane problemy obliczeniowe w opisie materiałów i konstrukcji sprężysto-plastycznych
Typ: rozprawa habilitacyjna
Skoczypiec, Sebastian
Elektrochemiczne metody wytwarzania mikroelementów
Typ: rozprawa habilitacyjna
Tora, Grzegorz
Modelowanie mechanizmu platformowego aktywnego zawieszenia kabiny maszyny roboczej
Typ: rozprawa habilitacyjna
Krowiak, Artur
Metoda kwadratur różniczkowych w zastosowaniu do zagadnień mechaniki
Typ: rozprawa habilitacyjna
Cygnar, Mariusz
Analiza pracy silnika spalinowego o dwóch obiegach termodynamicznych
Typ: rozprawa habilitacyjna
Grądziel, Sławomir
Modelowanie zjawisk przepływowo-cieplnych zachodzących w parowniku
Typ: rozprawa habilitacyjna
Kowalski, Jerzy S.
Technologiczne aspekty przemian temperaturowych kwarcowej osnowy piaskowej syntetycznej masy formerskiej z bentonitem
Typ: rozprawa habilitacyjna
Kucwaj, Jan
Metody generowania i adaptacji siatek dla zagadnień brzegowych mechaniki
Typ: rozprawa habilitacyjna
Karbowski, Krzysztof
Podstawy rekonstrukcji elementów maszyn i innych obiektów w procesach wytwarzania
Typ: rozprawa habilitacyjna


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/