betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (9203)
    Artykuły i Czasopisma (6762)
    Publikacje książkowe (473)
    Materiały konferencyjne (190)
    Prace dyplomowe (1754)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (11)
    Materiały informacyjne PK (26)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (36004)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8985)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1804)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7179)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Monografia. Inżynieria Lądowa

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Seria Monografia
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 8

Stypuła, Krzysztof [Red.]
Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle. T. 1, Zagadnienia normalizacyjne i materiałowo-konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych : praca zbiorowa
Typ: rozprawa habilitacyjna
Szarata, Andrzej
Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej
Typ: rozprawa habilitacyjna
Sołkowski, Juliusz
Efekt progowy w nawierzchniach szynowych
Typ: rozprawa habilitacyjna
Kwiecień, Arkadiusz
Polimerowe złącza podatne w konstrukcjach murowych i betonowych
Typ: rozprawa habilitacyjna
Więckowski, Andrzej
System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu
Typ: rozprawa habilitacyjna
Kisilewicz, Tomasz
Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych
Typ: rozprawa habilitacyjna
Pabisek, Ewa
Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechaniki konstrukcji i materiałów
Typ: rozprawa habilitacyjna
Maślak, Mariusz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych
Typ: rozprawa habilitacyjna


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/