Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41241)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Monografia. Inżynieria Lądowa

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Seria Monografia
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 13

Zima, Krzysztof
Kalkulacja kosztów robót budowlanych z wykorzystaniem technologii BIM
typ: książka
Flaga, Kazimierz; Klemczak, Barbara
Konstrukcyjne i technologiczne aspekty naprężeń termiczno-skurczowych w masywnych i średniomasywnych konstrukcjach betonowych
typ: książka
Stypuła, Krzysztof [Red.]
Aktualne problemy wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych na budowle. T. 1, Zagadnienia normalizacyjne i materiałowo-konstrukcyjne dotyczące wpływów sejsmicznych i parasejsmicznych : praca zbiorowa
typ: książka
Matysek, Piotr
Identyfikacja wytrzymałości na ściskanie i odkształcalności murów ceglanych w obiektach istniejących : monografia
typ: książka
Domagała, Lucyna
Konstrukcyjne lekkie betony kruszywowe
typ: książka
Słoński, Marek
Bayesian machine learning in analysis of selected identification problems in mechanics of materials and structures
typ: książka
Szarata, Andrzej
Modelowanie podróży wzbudzonych oraz tłumionych zmianą stanu infrastruktury transportowej
typ: książka
Sołkowski, Juliusz
Efekt progowy w nawierzchniach szynowych
typ: książka
Kwiecień, Arkadiusz
Polimerowe złącza podatne w konstrukcjach murowych i betonowych
typ: książka
Więckowski, Andrzej
System bezmagazynowej pracy jednostek budowy i transportu
typ: książka
Kisilewicz, Tomasz
Wpływ izolacyjnych, dynamicznych i spektralnych właściwości przegród na bilans cieplny budynków energooszczędnych
typ: książka
Pabisek, Ewa
Systemy hybrydowe integrujące MES i SSN w analizie wybranych problemów mechaniki konstrukcji i materiałów
typ: książka
Maślak, Mariusz
Trwałość pożarowa stalowych konstrukcji prętowych
typ: książka


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/