betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8947)
    Artykuły i Czasopisma (6597)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35439)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Monografia. Inżynieria Środowiska

typ: seria wydawnicza

  

Wydawca Wydawnictwo PK
Kolekcja
Seria Monografia
Publikacje książkowe /Elementy tej kolekcji: 5

Generowicz, Agnieszka
Wartościowanie ocen ekologicznych systemów i technologii w gospodarce odpadami i ich wykorzystanie w analizie decyzyjnej
Typ: rozprawa habilitacyjna
Bielski, Andrzej
Modelowanie transportu zanieczyszczeń w ciekach powierzchniowych
Typ: rozprawa habilitacyjna
Zielina, Michał
Modelowanie procesu filtrowania niejednorodnych zawiesin przez ośrodek porowaty
Typ: rozprawa habilitacyjna
Szalińska, Ewa
Rola osadów dennych w ocenie jakości środowiska wód kontynentalnych
Typ: rozprawa habilitacyjna
Polok-Kowalska, Aleksandra
Zespolone ujęcia wody z uwzględnieniem kryteriów techniczno-ekonomiczno-niezawodnościowych oraz ochrony ichtiofauny
Typ: rozprawa habilitacyjna


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/