betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8951)
    Artykuły i Czasopisma (6598)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (185)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35445)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 16. Środowisko z. 1-Ś

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Czasopismo Techniczne. Środowisko / Technical Transactions. Environment Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14

Biliński, Wojciech; Piszczek, Kazimierz
Wpływ błędów projektowych i wykonawczych na trwałość i bezpieczeństwo żelbetowej konstrukcji obiektu oczyszczalni ścieków
Typ: artykuł
Kwiecień, Sławomir; Zielonka, Łukasz
Analiza obliczeniowa osiadań podłoża wzmocnionego metodą wymiany dynamicznej pod nasypem autostradowym
Typ: artykuł
Nazarewicz, Marcin; Popielski, Paweł
Analiza oddziaływania czasowego odwodnienia w trakcie realizacji głębokich wykopów fundamentowych na budynki sąsiednie
Typ: artykuł
Radzicki, Krzysztof
Modele analizy pomiarów temperatury w termodetekcji przecieków i w termomonitoringu procesów filtracyjnych
Typ: artykuł
Radzicki, Krzysztof; Bonelli, Stephane
Lokalizacja procesów filtracyjnych oraz określenie stopnia ich nasilenia za pomocą analizy modelem IRFTA światłowodowych pomiarów temperatury
Typ: artykuł
Świdziński, Waldemar; Mierczyński, Jacek
Badania reakcji sprężystej gruntów niespoistych za pomocą pomiaru prędkości fali sejsmicznej
Typ: artykuł
Toś, Cezary; Wolski, Bogdan; Zielina, Leszek
Zastosowanie tachimetru skanującego w praktyce geodezyjnej
Typ: artykuł
Truty, Andrzej
Zastosowanie metody redukcji obszaru obliczeniowego w dynamicznych zagadnieniach interakcji konstrukcji z podłożem
Typ: artykuł
Truty, Andrzej; Podleś, Krzysztof
Zastosowanie modelu hardening soil-small do analizy problemów interakcji konstrukcji budowlanych z podłożem
Typ: artykuł
Urbański, Aleksander
Analiza stateczności skarpy drogowej w warunkach zmiennego nawodnienia
Typ: artykuł
Urbański, Aleksander; Grodecki, Michał
Wybrane problemy modelowania komputerowego zagadnień statyki ścianek szczelnych
Typ: artykuł
Wilk, Tomasz
Tarowanie numerycznego modelu gruntu sypkiego na podstawie badań laboratoryjnych
Typ: artykuł
Witakowski, Piotr; Pawluś, Dorota
Zdalny monitoring wizyjny w laboratorium wirtualnym
Typ: artykuł
Grodecki, Michał
Wpływ uproszczonego modelowania na wyniki analiz numerycznych ścianek szczelnych
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/