betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8947)
    Artykuły i Czasopisma (6597)
    Publikacje książkowe (443)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1705)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35439)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 17. Elektrotechnika z. 1-E

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Electrical Engineering
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 8

Dziedzic, Mateusz; Łukasik, Szymon
Metoda ewolucji różnicowej w klasteryzacji z ograniczeniami twardymi
Typ: artykuł
Hudim, Vasyl; Jurkiv, Bogdan; Szczepanik, Jerzy
Contour-node coordinates for solving linear electrical circuits including inductive couplings
Typ: artykuł
Jagiełło, Adam
Energetyczny model matematyczny magnesowania ferromagnetyków
Typ: artykuł
Radzik, Michał
Badania numeryczne wpływu składowej przemiennej momentu mechanicznego na widma prądów i prędkości kątowej maszyny synchronicznej
Typ: artykuł
Samotyy, Volodymyr
Analiza procesów okresowych nieliniowych urządzeń elektromagnetycznych systemów automatyki
Typ: artykuł
Sieja, Marek
Procedure of discrete determination of signal maximising the integral-square criterion
Typ: artykuł
Sobczyk, Tadeusz; Radzik, Michał
Numeryczny test zbieżności algorytmu bezpośredniego określania stanów ustalonych w maszynach prądu przemiennego z uwzględnieniem równania ruchu
Typ: artykuł
Sobczyk, Tadeusz; Węgiel, Tomasz; Grahl-Madsen, Mads; Styrylski, Marcin
Integrated turbine with PM generator for small hydro-power plants
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/