Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41229)
Inne bazy bibliograficzne (14421)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 20. Mechanika z. 4-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
ISSN 1897-6328
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14

Altenbach, Holm
Strenght hypotheses – a never ending story
typ: artykuł
Bućko, Stefan; Jodłowski, Henryk
Inicjacja odkształceń plastycznych w stalach z niestatecznością materiałową w warunkach rozciągania i czystego zginania
typ: artykuł
Gajewski, Antoni
Wpływ współczynnika śledzenia na drgania i stateczność ściskanego pręta w warunkach nieliniowego pełzania
typ: artykuł
Höfinger, Gerhard; Mang, Herbert A.
An improved mathematical proof for „zero-stiffness” postbuckling
typ: artykuł
Irschik, Hans
Some exaples on the significance of the notions combined loadings and non-homogeneity in the mechanics of solids and structures
typ: artykuł
Krużelecki, Jacek; Stawiarski, Adam
Optimal design of thin-valled columns for buckling under combined loadings controlled by displacements
typ: artykuł
Mrozek, Adam; Kuś, Wacław; Burczyński, Tadeusz
Searching of stable configurations of nanostructures using computational intelligence methods
typ: artykuł
Petryk, Henryk; Stupkiewicz, Stanisław
Energia powierzchniowa, dyssypacja i efekty skali w modelowaniu mikrostruktur martenytycznych
typ: artykuł
Skoczeń, Błażej
Discontinuous plasticity at extremely low temperatures
typ: artykuł
Szuwalski, Krzysztof
Decohesive carrying capacity of strongly curved I-beam
typ: artykuł
Waszczyszyn, Zenon; Pabisek, Ewa; Kaliszuk, Joanna
Hybrid computational systems in structural mechanics
typ: artykuł
Wesołowski, Zbigniew
Temperatura empiryczna, czarna, barwowa, korelacyjna i pirometryczna
typ: artykuł
Widłak, Grzegorz; Zieliński, Andrzej P.
Cyclic steady states of a thick-walled reactor with stress concentrators
typ: artykuł
Wnuk, Michael P.
New models of fracture in solids at meso- and nanoscales
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/