betaWyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (8866)
    Artykuły i Czasopisma (6566)
    Publikacje książkowe (395)
    Materiały konferencyjne (182)
    Prace dyplomowe (1686)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (10)
    Materiały informacyjne PK (23)
    Kolekcja zasobów w trakcie skanowania i opracowania (16)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (35246)
Baza Przedmiotów (617)
    Wydział Mechaniczny (186)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (62)
    Wydział Inżynierii Środowiska (73)
    Wydział Inżynierii Lądowej (82)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (75)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (78)
    Wydział Architektury (54)
Inne bazy bibliograficzne (8829)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1794)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7033)


Rodzaje zasobów

Jednostki PK

Opcje

Czasopismo Techniczne z. 20. Mechanika z. 4-M

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2010
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Mechanics
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 14

Altenbach, Holm
Strenght hypotheses – a never ending story
Typ: artykuł
Bućko, Stefan; Jodłowski, Henryk
Inicjacja odkształceń plastycznych w stalach z niestatecznością materiałową w warunkach rozciągania i czystego zginania
Typ: artykuł
Gajewski, Antoni
Wpływ współczynnika śledzenia na drgania i stateczność ściskanego pręta w warunkach nieliniowego pełzania
Typ: artykuł
Höfinger, Gerhard; Mang, Herbert A.
An improved mathematical proof for „zero-stiffness” postbuckling
Typ: artykuł
Irschik, Hans
Some exaples on the significance of the notions combined loadings and non-homogeneity in the mechanics of solids and structures
Typ: artykuł
Krużelecki, Jacek; Stawiarski, Adam
Optimal design of thin-valled columns for buckling under combined loadings controlled by displacements
Typ: artykuł
Mrozek, Adam; Kuś, Wacław; Burczyński, Tadeusz
Searching of stable configurations of nanostructures using computational intelligence methods
Typ: artykuł
Petryk, Henryk; Stupkiewicz, Stanisław
Energia powierzchniowa, dyssypacja i efekty skali w modelowaniu mikrostruktur martenytycznych
Typ: artykuł
Skoczeń, Błażej
Discontinuous plasticity at extremely low temperatures
Typ: artykuł
Szuwalski, Krzysztof
Decohesive carrying capacity of strongly curved I-beam
Typ: artykuł
Waszczyszyn, Zenon; Pabisek, Ewa; Kaliszuk, Joanna
Hybrid computational systems in structural mechanics
Typ: artykuł
Wesołowski, Zbigniew
Temperatura empiryczna, czarna, barwowa, korelacyjna i pirometryczna
Typ: artykuł
Widłak, Grzegorz; Zieliński, Andrzej P.
Cyclic steady states of a thick-walled reactor with stress concentrators
Typ: artykuł
Wnuk, Michael P.
New models of fracture in solids at meso- and nanoscales
Typ: artykuł


© 2009 - 2017 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/