Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10732)
    Artykuły i Czasopisma (7661)
    Publikacje książkowe (875)
    Materiały konferencyjne (233)
    Prace dyplomowe (1922)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (41248)
Inne bazy bibliograficzne (14423)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1974)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 12. Automatic Control iss. 4-AC

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 2300-1526
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Automatic Control
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions iss. 12. Automatic Control iss. 4-AC
typ: numer czasopisma
Zadrożny, Sławomir; Kacprzyk, Janusz; Gajewski, Marek; Wysocki, Maciej
A novel text classification problem and its solution
typ: artykuł
Charytanowicz, Małgorzata
Nonparametric estimation for soil pore size distribution
typ: artykuł
Gál, László; Lovassy, Rita; Kóczy, László T.
Bacterial type algorithms used for fuzzy rule base extraction
typ: artykuł
Telenyk, Sergii; Rolik, Oleksander; Bukasov, Maksym; Halushko, Dmytro
Models and methods of resource management for VPS hosting
typ: artykuł
Drąg, Paweł; Styczeń, Krystyn
The inexact Newton backtracking method as a tool for solving differential-algebraic systems
typ: artykuł
Ballagi, Áron; Kóczy, László T.
Robot path planning map pre-optimization by Multilayer Fuzzy Situational Maps
typ: artykuł
Schiff, Krzysztof
Ant colony opimization algorithms for clustering problems
typ: artykuł
Nakonechnyy, Adrian; Veres, Zenoviy
Adaptive trained filters with SSIM optimization for video upscaling with soft pixel value truncation
typ: artykuł
Tormási, Alex; Kóczy, László T.
Identification of the initial rule-base of a multi-stroke fuzzy-based character recognition method with meta-heuristic techniques
typ: artykuł
Dziedzic, Mateusz; Kacprzyk, Janusz; Zadrożny, Sławomir
Contextual bipolarity and its quality criteria in bipolar linguistic summaries
typ: artykuł


© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/