Wyszukiwanie:
tytuł, autor
wszędzie

Sortowanie:


Repozytorium PK (10621)
    Artykuły i Czasopisma (7622)
    Publikacje książkowe (825)
    Materiały konferencyjne (220)
    Prace dyplomowe (1913)
    Nieopublikowane materiały naukowe i dydaktyczne (19)
    Materiały informacyjne PK (33)
Bibliografia Publikacji Pracowników PK (40918)
Inne bazy bibliograficzne (14410)
    Konferencje Krynickie - Referaty (7501)
    Architektura i Sztuka Krakowa (1963)
    Niepublikowane prace naukowe pracowników PK (4941)
Baza Przedmiotów (272)
    Wydział Mechaniczny (113)
    Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej (15)
    Wydział Inżynierii Środowiska (72)
    Wydział Inżynierii Lądowej (18)
    Wydział Inżynierii Elektrycznej i Komputerowej (16)
    Wydział Fizyki, Matematyki i Informatyki (16)
    Wydział Architektury (15)


Typy zasobów

Jednostki PK

Opcje

Technical Transactions iss. 7. Architecture iss. 2-A

typ: numer czasopisma

  

Data wydania 2013
ISSN 1897-6271
Uwagi Wersją pierwotną Czasopisma Technicznego
jest wersja on-line
Kolekcja
Technical Transactions. Architecture
Technical Transactions / Artykuły i Czasopisma /



Elementy tej kolekcji: 11


Technical Transactions iss. 7. Architecture iss. 2-A
typ: numer czasopisma
Gyurkovich, Mateusz
Public spaces in knowledge civilization cities – part one: Barcelona
typ: artykuł
Januszkiewicz, Krystyna
A new polish architecture after the political and economical changes in 1989 towards critical regionalism
typ: artykuł
Kozłowski, Tomasz
Architectural sculpture
typ: artykuł
Kozłowski, Tomasz
The beginnings of contemporary expressionism
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
Iconography of Jan Matejko as a source of knowledge about cities in eastern Galicia. Introduction to studies
typ: artykuł
Kuśnierz-Krupa, Dominika
The origins of spatial development of Manhattan
typ: artykuł
Siestrzewitowska, Marzena
(I) Public spaces for the 21st century youth ‒ needs and expectations
typ: artykuł
Siestrzewitowska, Marzena
(II) Public spaces for the 21st century youth ‒ composition, architectural form, modern technical solutions
typ: artykuł
Stachura, Ewa
Studies on current housing conditions in Poland: urban scale and commonly used areas attributes in housing estates
typ: artykuł
Stachura, Ewa; Borowska, Monika; Domańska, Joanna
Design guidelines for multi-service centre in municipality Wilkowice
typ: artykuł






© 2009 - 2019 Biblioteka Politechniki Krakowskiej http://www.biblos.pk.edu.pl/